Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Coraz większe zainteresowanie ulgą IP Box

Autor: GP
Dodano: 04-03-2020 09:37

Rośnie liczba wniosków do Ministerstwa Finansów o interpretację podatkową w zakresie IP Box. Od stycznia do lutego 2020 r. wydano więcej interpretacji niż w całym 2019 r. Większość z nich była prawidłowa.

Z danych zawartych w elektronicznym Systemie Informacji Podatkowej wiemy, że w styczniu 2020 r. Ministerstwo Finansów wydało 148 interpretacji podatkowych w zakresie IP Box. W lutym interpretacji tych wydano 166, razem 314, gdy w całym 2019 r. było ich 224. Największa liczba wniosków dotyczy zapytań związanych z oprogramowaniem komputerowym.

Czym jest kluczowy IP Box?

IP Box polega na opodatkowaniu dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Wynosi 5 proc. Ulgi typu IP Box obowiązują w wielu krajach (m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Francji).

Podatnicy w interpretacjach pytają, czy w ich sytuacji możliwe jest zastosowanie stawki opodatkowania 5-proc. podstawy opodatkowania od osiągniętego w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej lub czy już w zeznaniu rocznym za rok 2019 mogą rozliczyć dochód uzyskany ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5 proc., a następnie od początku roku 2020 odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskiwanego ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (autorskiego prawa do programu komputerowego) z uwzględnieniem stawki podatku dochodowego wynoszącej 5 proc.

Czytaj też: Sprzedaż mBanku pod znakiem zapytania

Ponad 80 proc. wniosków rozpatrzonych prawidłowo

Większość złożonych wniosków zostaje rozpatrzona prawidłowo, a interpretacji ocenionych negatywnie było w styczniu i lutym od 16 do 20 proc. W styczniu odrzucono 148 interpretacji, w lutym na 166 interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikami 28 razy.

Do najczęstszych powodów uznania stanowiska podatnika za nieprawidłowe jest niespełnianie wymogów formalnych oraz brak prowadzonej osobnej ewidencji zdarzeń gospodarczych lub nie prowadzenie jej na bieżąco.

Jak wyjaśnia adwokat Jarosław Ziobrowski z kancelarii Ziobrowski Tax&Law „podatnicy mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem dochodów z kwalifikowanego IP. Przepisy o IP Box nie narzucają jednak podatnikom konkretnej formy ewidencjonowania zdarzeń. Mimo wszystko dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w sposób należyty. Musi ona umożliwiać wykazanie w rocznym zeznaniu podatkowym łącznej sumy przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5 proc. oraz dochodów, które w tym przypadku nie podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu”.

Zasady działania ulgi IP Box

Ulga podatkowa IP Box dotyczy podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Uprawnieni podatnicy prowadzący tego typu działalności mogą skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej i płacić podatek PIT i CIT w wysokości 5 proc. Żeby jednak uzyskać ulgę, oprócz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, podatnik musi spełnić kilka wymagań:

- wytworzyć kwalifikowane IP w ramach prowadzonej działalności;
- prowadzić odrębną ewidencję zdarzeń gospodarczych, w tym wszystkich operacji finansowych związanych z dochodami z kwalifikowanych IP;
- osiągać dochód z kwalifikowanego IP podlegający opodatkowaniu w Polsce;
- ponieść koszty w związku z wytworzeniem, rozwijaniem lub ulepszaniem kwalifikowanego IP.

Prawidłowa interpretacja - przykład

Nawet w przypadku spełnienia powyższych wymogów warto uzyskać indywidualną interpretację podatkową. Zalecenie wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej znalazło się w broszurze informacyjnej dotyczącej IP Box wydatnej przez Ministerstwo Finansów.

Czytaj też: MF: nie prowadziliśmy i nie prowadzimy prac nad podatkiem katastralnym

Jedną z pozytywnych interpretacji uprawniających do skorzystania z niższej stawki podatkowej otrzymał podatnik, który wystąpił z prośbą o stanowisko w sprawie zastosowania ulgi IP Box w przypadku wytwarzania oprogramowania klasy enterprise dla klientów z branży budowlanej.

Podatnik wykazał, iż nie ma ograniczonego obowiązku podatkowego w Polsce, prowadzi właściwą ewidencję operacji finansowych (inną niż księga przychodów i rozchodów) pozwalającą wyodrębnić poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, a w ramach prowadzonej działalności ponosi koszty i osiąga dochody. Po dokładnym rozpatrzeniu charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika organ podatkowy uznał, iż działalność ta ma charakter badawczo-rozwojowy i spełnia wszystkie wymogi prawne do skorzystania z ulgi IP Box.

Jak dodaje adwokat Ziobrowski, „podatnicy nieprowadzący ksiąg rachunkowych powinni dysponować wyodrębnionymi ewidencjami dla projektów dotyczących kwalifikowanego IP, sporządzonymi np. w formie arkuszy kalkulacyjnych i potwierdzającymi wydatki dotyczące projektu kwalifikowanego IP na koniec każdego miesiąca, a nie na koniec roku, gdyż taka dokumentacja nie zostanie uznana przez organ podatkowy”.

Informatycy i programiści stanowią duży odsetek podatników uprawnionych do skorzystania z 5 proc. PIT i CIT, dlatego że w wielu przypadkach wytwarzają utwory podlegające ochronie prawnej w myśl art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Preferencja IP Box dotyczy jednak tylko przedsiębiorców - nie mogą z niej skorzystać twórcy oprogramowania, wzorów czy patentów zatrudnieni na podstawie umów o pracę.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021