Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Izostal chce podzielić się zyskiem z akcjonariuszami

Autor: JD
Dodano: 17-03-2020 12:11

Zarząd spółki Izostal 17 marca 2020 roku podjął uchwałę w sprawie skierowania do zwyczajnego walnego zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2019, w tym z propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

Zarząd Izostalu proponuje przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 3.601.840,00 zł., co daje 0,11 zł dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę w ilości 32.744.000 sztuk. 

Zarząd Izostalu proponuje walnemu zgromadzeniu, żeby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 24 lipca 2020 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 12 sierpnia 2020 roku.
 
Izostal z siedzibą w Kolonowskiem jest firmą produkcyjno-handlową, działającą na krajowym i zagranicznym rynku dóbr inwestycyjnych od 1993 roku.

Zdołał osiągnąć pozycję jednego z wiodących dostawców rur dla sektora gazowniczego w Polsce i pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Jest też dostawcą rur dla przemysłu paliwowego, ciepłownictwa, wodociągów i kanalizacji oraz wielu innych przeznaczeń. Dla kompleksowej obsługi klientów Izostal zajmuje się dystrybucją rur stalowych, wyrobów hutniczych oraz armatury stalowej.

Zobacz także: Izostal z niewielkim wzrostem zysku netto

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021