Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Energa rozpoczęła rozruch farmy wiatrowej Przykona

Autor: PAP/TE
Dodano: 17-03-2020 12:01

Zgodnie z ustalonym harmonogramem rozpoczął się rozruch technologiczny należącej do Energi farmy wiatrowej Przykona - poinformowała spółka. Farma ma rocznie produkować ok. 83 GWh energii elektrycznej. Zakończenie jej budowy jest planowane na drugi kwartał 2020 r.

Energa dodała, że w najbliższych tygodniach odbędą się testy wszystkich dziewięciu turbin wiatrowych składających się na farmę. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest planowane na drugi kwartał 2020 roku.

Celem rozruchu technologicznego jest przeprowadzenie prób i testów umożliwiających końcowy odbiór farmy. Polega on na fizycznym uruchomieniu poszczególnych turbin i rozpoczęciu pracy przez urządzenia wytwórcze, przy jednoczesnej weryfikacji parametrów i ustawień poszczególnych urządzeń oraz sprawdzeniu poprawności działania zabezpieczeń.

Energa wyjaśniła, że na farmie zostały zainstalowane jedne z największych i najnowocześniejszych turbin w Polsce - turbiny Vestas V-126 o mocy jednostkowej 3,45 MW. Turbiny zostały postawione na słupach o wysokości 117 m, co przy skrajnie wychylonym skrzydle o długości 63 m daje łączną wysokość turbiny 180 m.

Moc zainstalowana farmy wynosi 31,05 MW, a roczna produkcja energii elektrycznej jest szacowana na poziomie ok. 83 GWh. Spółka dodała, że farma Przykona powstała na ponad 300 ha zrekultywowanych gruntów po kopalni węgla brunatnego.

Energa jest jedną z czterech największych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Całkowita moc elektryczna zainstalowana w elektrowniach Grupy Energa w 2019 roku wynosiła 1,35 GW, z czego 38 proc. (0,5 GW) stanowiły odnawialne źródła energii.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020