Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Rafako wykona prace w elektrowni w Serbii

Autor: JD
Dodano: 18-03-2020 08:34

Konsorcjum Rafako dostarczy kocioł do elektrowni w Serbii. Wartość umowy to 34,4 mln euro netto.

JP Elektroprivreda Srbije podpisał z konsorcjum Rafako (lider), Rafako Engineering Solution d o.o. (RES Belgrad) i VIA Ocel Serbia umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii, podało Rafako. 

Wartość umowy to około 34,4 mln euro netto, z czego udział Rafako oraz RES Belgrad (spółka zależna) wynosi około 17,35 mln euro netto (udział Rafako wynosi około 14,6 mln euro netto).
Termin zakończenia modernizacji i uruchomienia kotła ustalono na listopad 2021 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020