Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Resort klimatu: wystartowały konsultacje ws. przyszłości programu LIFE

Autor: PAP
Dodano: 23-03-2020 13:37

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje internetowe na temat przyszłości programu LIFE; potrwają do 27 kwietnia br. - poinformował w poniedziałek resort klimatu.

Ministerstwo wyjaśniło, że ustalenia z konsultacji zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania wieloletniego programu prac dla LIFE.

- KE zachęca wszystkie zainteresowane strony, obywateli i organizacje do wyrażania opinii na temat jego priorytetów, strategii i realizacji - podkreślono.

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska, w tym przyrody.

W ciągu ponad 20 lat funkcjonowania programu dofinansowanie uzyskało ponad 4 tys. projektów z całej Europy, w tym 69 z Polski. Obecny Program LIFE - program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ funkcjonującego w latach 2007-2013.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2008 roku pełni rolę Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE oraz wspiera polskich wnioskodawców proponując nowatorski i jedyny w Europie program dodatkowego współfinansowania projektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu w Polsce realizowane są obecnie 64 projekty LIFE o budżecie blisko 620 mln zł i wsparciu NFOŚiGW - 260 mln zł.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021