Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Kantar: w marcu wzrost wskaźnika klimatu konsumenckiego

Autor: PAP
Dodano: 25-03-2020 09:58

Wskaźnik klimatu konsumenckiego Kantar Consumer Index wzrósł w stosunku do lutego o 0,5 pkt i wynosi 2,2 pkt - wynika z marcowego badania Kantar.

Jak wskazano w komentarzu do badań, marcowy wynik to rezultat poprawy wskaźnika percepcji sytuacji ekonomicznej kraju, który wzrósł o 1,3 pkt. i wynosi 0,3 pkt. "Ocena sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych spadła w nieznacznym stopniu - o 0,1 pkt., osiągając wartość 4,2 pkt" - dodano.

Jak wynika z danych pracowni, wskaźnik klimatu konsumenckiego systematycznie wzrasta od listopada ubiegłego roku, kiedy wyniósł -1,3 pkt.

Badanie przeprowadzono w dniach 6-11 marca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1007 mieszkańców Polski w wieku min. 15 lat metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

TNS Consumer Index jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych. Może przyjmować wartości od -100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika, tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020