Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Prezes UKE zwrócił się do telekomów o zapewnienie ciągłości usług

Autor: PAP
Dodano: 25-03-2020 16:00

Prezes UKE zwrócił się do operatorów telekomunikacyjnych o zagwarantowanie ciągłości usług; zapobieganie i usuwanie skutków przeciążenia sieci, wynikających ze zwiększonego ruchu w czasie epidemii koronawirusa - poinformował w środę Urząd Komunikacji Elektronicznej.

UKE poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z listopada 2015 r., w czasie takich zagrożeń jak epidemia koronawirusa, może zostać ograniczony obowiązujący na co dzień zakaz stosowania ponadstandardowych środków zarządzania ruchem w sieci.

- Operatorzy powinni obiektywnie oceniać czy poziom ruchu jest bardzo wysoki w porównaniu do odpowiedniego okresu referencyjnego oraz czy przy braku przewidywanych środków użytkowników dotkną negatywne skutki przeciążenia sieci - zwrócił się w liście do operatorów telekomunikacyjnych Prezes UKE Marcin Cichy.

Szef UKE wyjaśnił, że poprzez wyjątkowe przeciążenia sieci należy rozumieć "jedynie sytuacje, w których - nawet po zastosowaniu należytej staranności zawodowej w zarządzaniu siecią - występuje nieprzewidziane i niemożliwe do uniknięcia przeciążenie sieci stacjonarnych lub ruchomych np. z powodu wielokrotnych awarii, nieplanowanych zmian w routingu danych, które są poza kontrolą operatora, dużego wzrostu ruchu sieciowego związanego z obecnym kryzysem wywołanym pandemią lub innych kryzysowych sytuacji, na które operatorzy nie mają wpływu".

Urząd zaznaczył, że rozporządzenie pozwala na zastosowanie takich środków w celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa sieci, usług świadczonych za pośrednictwem sieci oraz urządzeń końcowych użytkowników oraz zapobiegania grożącym przeciążeniom sieci oraz złagodzenia skutków wyjątkowego lub tymczasowego przeciążenia sieci.

- Stosując ponadstandardowe środki zarządzania ruchem operatorzy powinni stosować środki proporcjonalne do obserwowanych problemów, które w dalszym ciągu zapewniałyby dostęp do Internetu wszystkim użytkownikom oraz efektywnie zarządzałyby przeciążeniami; środki te powinny być też ograniczone w czasie i zapewniać, że równoważne kategorie ruchu będą traktowane równo - czytamy w liście prezesa UKE do telekomów.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przypomina także w komunikacie o przyjęciu i opublikowaniu wspólnego stanowiska Komisji Europejskiej i Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w sprawie radzenia sobie ze zwiększonym popytem na łączność sieciową.

- Działania podjęte przez operatorów w zgodzie z wymienionymi wyżej przesłankami wynikającymi z rozporządzenia 2015/2120 oraz ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i BEREC nie będą prowadziły do naruszenia zakazu stosowania środków zarządzania ruchem - podkreśliło UKE.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020