Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Psychologowie z PGG i CSRG pomogą górnikom oswoić kryzysową sytuację

Autor: PAP
Dodano: 25-03-2020 16:44

Psychologowie z Polskiej Grupy Górniczej oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego przygotowują materiały, pomagające górnikom i ich rodzinom w oswojeniu się z kryzysową sytuacją związaną z pandemią koronawirusa - eksperci będą publikować poświęcone temu teksty i odpowiadać na pytania.

- Kryzys związany z nowym i trudnym dla wszystkich zagrożeniem zdrowotnym wymaga wsparcia psychologicznego dla osób działających szczególnie w specyficznych branżach, do których należy m.in. górnictwa - wyjaśnił  pomysłodawca projektu, szef departamentu wsparcia HR w Polskiej Grupie Górniczej Andrzej Sączek.

Przedsięwzięcie ma wypełnić ważną lukę w działaniach zmierzających do przezwyciężenia pandemii Covid-19. Chodzi o wsparcie psychologiczne dla osób, które - jak górnicy - mimo restrykcyjnych obostrzeń, ograniczenia pracy wielu firm i instytucji oraz obaw o własne zdrowie - nadal codziennie wykonują swoje zadania, bez możliwości np. pracy zdalnej.

W ramach projektu psychologowie z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu oraz z departamentu wsparcia HR największej górniczej spółki rozpoczęli przygotowywanie cyklu specjalistycznych artykułów z zakresu psychologii oraz sposobów radzenia sobie w czasie kryzysu. 


Będą one zamieszczane m.in. w wewnętrznych portalach informacyjnych obu firm.

Materiały zamieszczane w specjalnej w rubryce zatytułowanej "Psychoodporność - baza wiedzy psychologicznej na czas kryzysu" mają dostarczać praktycznych informacji, jakimi metodami - szczególnie w momentach załamań lub utraty sił - uchronić w sobie kondycję psychiczną albo skutecznie przywrócić równowagę wewnętrzną. 

Przewidziano także interaktywną formę pomocy - czytelnicy będą mogli zadawać pytania, na które odpowiedzą psychologowie.


Autorzy projektu tłumaczą, że problemy związane z obecną sytuacją - poczuciem zagrożenia, kwarantanną, ograniczeniami - mogą być różne u poszczególnych osób i rodzin. Psychologowie liczą, że artykuły i porady podpowiedzą skuteczne rozwiązania i pomogą w radzeniu sobie z trudnościami.

Wstępnie zaplanowano zestaw kilku tematów, których omówienie może być szczególnie przydatne w sytuacjach kryzysowych, pomoże skorygować niepożądane zachowania oraz przezwyciężyć kłopoty.

Dotyczą one m.in. radzenia sobie ze stresem i zarządzania nim w czasie kryzysu, specyfiki pracy pod ziemią w kontekście sytuacji kryzysowych czy efektywnej komunikacji, wraz z zabezpieczeniem się przed fałszywymi informacjami.

Psychologowie przybliżą też górnikom zagadnienia dotyczące zapobiegania konfliktom i zarządzania nimi, eskalacji i zarządzania emocjami, zaburzeń snu w sytuacji kryzysowej oraz potrzeb i lęków dzieci, a także osób starszych, w sytuacji kryzysowej. Ponadto pomysłodawcy przedsięwzięcia zapowiadają podjęcie innych tematów, wynikających z rozwoju sytuacji epidemicznej i bieżących potrzeb.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020