Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Nakłady inwestycyjne w ubiegłym roku droższe od poprzedniego

Autor: PAP/rs
Dodano: 30-03-2020 10:29 | Aktualizacja: 30-03-2020 11:29

Ceny nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2019 r. w stosunku do czterech kwartałów 2018 r. wzrosły o 1 proc. - poinformował w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Jak wynika z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wielkość wskaźnika służy ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych do ewentualnego zarządzenia aktualizacji wyceny środków trwałych przewidzianej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym GUS.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021