Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Michał Kurtyka dla WNP.PL: Pandemia koronawirusa nie zatrzyma transformacji energetyki

Autor: Michał Kurtyka
Dodano: 03-04-2020 19:50 | Aktualizacja: 04-04-2020 10:36

Pandemia koronawirusa może mieć negatywne skutki dla kondycji sektora energetycznego w Polsce. W Ministerstwie Klimatu podejmujemy działania służące zapewnieniu nieprzerwanej pracy spółek elektroenergetycznych i paliwowych oraz dostaw energii, gazu paliw, aby Polacy mogli czuć się w pełni bezpieczni - pisze dla portalu WNP.PL Michał Kurtyka, minister klimatu.

Po Chinach to Europa, obok Stanów Zjednoczonych, jest miejscem, gdzie trwa największa walka o opanowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, także konsekwencji gospodarczych pandemii. Wiele państw, w tym Polska, próbuje wesprzeć swoich przedsiębiorców wdrażając rozwiązania, które mają zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji na światowych rynkach.

Inwestycje w transformację energetyczną

Równie ważne jest także zapewnienie możliwości płynnego działania także dla spółek sektora energetyczno-paliwowego i stworzenie warunków do realizacji inwestycji, których głównym celem jest dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego jednym z elementów przyjętej niedawno tzw. Tarczy Antykryzysowej, który ma pobudzić polską gospodarkę są inwestycje publiczne m.in. w transformację energetyczną.

Polska ma świadomość, że dla skutecznej walki ze skutkami pandemii potrzebne jest również zapewnienie stabilnych dostaw energii, gazu i paliw. Obecna sytuacja gospodarcza powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię, a tym samym wpływa na kondycję finansową spółek energetycznych. Niezwykle ważne są nie tylko nieprzerwane dostawy energii i paliw do odbiorców końcowych ale również zapewnienie bezpieczeństwo także tym podmiotom, które na co dzień są niewidocznymi gwarantami naszego bezpieczeństwa.

Ministerstwo Klimatu na bieżąco monitoruje sytuację na rynku energetycznym i paliwowym pozostając w stałym kontakcie z kierownictwem spółek energetyczno-paliwowych. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby wszyscy Polacy mogli czuć się bezpiecznie nie obawiając się o przerwy w dostawach energii i paliw.

Przyśpieszenie zmian

Pandemia koronawirusa nie zatrzyma podejmowanych przez Polskę działań na rzecz transformacji sektora energetycznego. Obecna sytuacja może stać się szansą na przyspieszenia tempa zmian i zwiększania wysiłków na rzecz budowania nowoczesnej energetyki jutra opartej o nisko i zeroemisyjne źródła.

Jednym z istotnych filarów naszych działań w obszarze transformacji gospodarczej jest rozwój OZE, który pozwoli na budowanie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. Podejmujemy niezbędne wysiłki legislacyjne celem zapewnienia możliwe jak największego wsparcia dla branży, tak aby po kryzysie wywołanym pandemią mogła nadal stanowić istotny wkład w tworzenie wartości dodanej polskiej gospodarki.

W poczuciu odpowiedzialności za jej przyszłość oraz transformację energetyczną, której głównym fundamentem będą OZE, skierowałem list do Komisji Europejskiej apelując o wprowadzenie mechanizmów osłonowych dla zabezpieczenia kluczowych dla modernizacji energetyki inwestycji.

W imieniu Polski zaapelowałem także, aby w warunkach pandemii Komisja podjęła również działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie krótko i długoterminowej.

Realizacja ambicji klimatycznych jak i zapewnienie nieprzerwanych dostaw surowców i energii wymaga działania w duchu solidarności wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych państw. Rozmawiamy z naszymi partnerami i razem tworzymy rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego zarówno poszczególnych państw jak i całej Wspólnoty. Dzięki wspólnemu wysiłkowi będzie to możliwe.

Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020