Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 17-04-2020 06:43

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-04-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,62 0,65 0,74 1,22 1,56 1,61
Polska 5-letnie 1,01 1,01 1,12 1,90 1,95 2,21
Polska 10-letnie 1,35 1,36 1,46 2,28 2,27 2,87
Węgry 3-letnie 1,39 1,42 1,61 1,30 0,28 1,39
Węgry 5-letnie 1,43 1,47 1,69 2,27 1,21 2,12
Węgry 10-letnie 2,36 2,42 2,65 3,26 2,07 3,21
Czechy 2-letnie 0,84 0,88 0,89 1,88 1,80 1,70
Czechy 5-letnie 1,09 1,11 1,07 1,62 1,53 1,69
Czechy 10-letnie 1,53 1,54 1,54 1,79 1,72 1,95
Turcja 2-letnie 12,01 12,13 11,82 10,31 9,98 20,86
Turcja 5-letnie 13,67 13,34 13,52 11,74 10,41 17,78
Turcja 10-letnie 14,22 13,77 13,01 12,20 10,62 17,59
Irlandia 2-letnie -0,35 -0,35 -0,37 -0,50 -0,48 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,07 -0,07 -0,05 -0,04 -0,26 -0,11
Irlandia 10-letnie 0,17 0,17 0,21 0,29 0,05 0,58
Włochy 2-letnie 0,98 1,08 0,62 1,13 0,02 0,49
Włochy 5-letnie 1,37 1,42 1,06 1,66 0,75 1,48
Włochy 10-letnie 1,83 1,88 1,59 2,17 1,44 2,59
Portugalia 2-letnie 0,15 0,14 0,03 0,02 -0,34 -0,35
Portugalia 5-letnie 0,54 0,56 0,48 0,63 0,07 0,15
Portugalia 10-letnie 0,96 0,98 0,91 1,06 0,52 1,20
Hiszpania 2-letnie 0,10 0,13 -0,05 -0,18 -0,35 -0,32
Hiszpania 5-letnie 0,34 0,37 0,26 0,29 -0,05 0,04
Hiszpania 10-letnie 0,83 0,86 0,78 0,84 0,47 1,09
Niemcy 2-letnie -0,68 -0,69 -0,62 -0,89 -0,59 -0,57
Niemcy 5-letnie -0,66 -0,65 -0,56 -0,69 -0,52 -0,37
Niemcy 10-letnie -0,47 -0,47 -0,35 -0,46 -0,22 0,07
Francja 2-letnie -0,47 -0,47 -0,49 -0,60 -0,55 -0,50
Francja 5-letnie -0,28 -0,28 -0,25 -0,20 -0,33 -0,19
Francja 10-letnie 0,04 0,06 0,11 0,17 0,04 0,42
Wielka Brytania 2-letnie 0,07 0,04 0,04 0,27 0,45 0,80
Wielka Brytania 5-letnie 0,16 0,14 0,13 0,35 0,43 0,94
Wielka Brytania 10-letnie 0,30 0,30 0,31 0,44 0,64 1,22
Japonia 2-letnie -0,14 -0,14 -0,16 -0,17 -0,13 -0,14
Japonia 5-letnie -0,10 -0,10 -0,11 -0,09 -0,10 -0,13
Japonia 10-letnie 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 -0,01
USA 2-letnie 0,23 0,21 0,23 0,49 1,56 2,40
USA 5-letnie 0,39 0,36 0,40 0,74 1,62 2,40
USA 10-letnie 0,67 0,63 0,72 1,08 1,82 2,59

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021