Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Grupa Azoty może dostać miliony złotych z NCBiR na innowacyjne projekty

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 24-04-2020 12:14

Cztery projekty realizowane przez spółki Grupy Azoty znalazły się na liście rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.


Jeden z projektów, wspólne przedsięwzięcie Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy (Lider) i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police oraz Sieci Badawczej Łukasiewicza - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, znalazł się na 3 miejscu listy.

Projekt Grupy Azoty Puławy, Grupy Azoty Police i Łukasiewicz-INS dotyczy opracowania biodegradowalnej otoczki polimerowej dla nawozów azotowych (mocznik) i nawozów wieloskładnikowych (NPK).

Celem jest wolniejsze uwalnianie składników pokarmowych do gleby, a tym samym zwiększenia ich wykorzystania przez rośliny. Nawozy otoczkowane będą też ulegały degradacji w środowisku glebowym w ciągu maks. 48 miesięcy.

Kluczową korzyścią z realizacji tego projektu, jak i wdrożenia jego wyników do działalności przemysłowej, będzie pozytywny wpływ na środowisko. Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 3,8 mln zł.

Kolejny projekt z obszaru nawozów to „Specjalistyczne produkty nawozowe na bazie saletrosiarczanu amonu z funkcjonalnymi dodatkami”, realizowany przez spółkę Grupa Azoty S.A. uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,95 mln zł.

Celem projektu jest opracowanie nowych nawozów, które zostaną wzbogacone w dodatki zapewniające optymalne zaopatrzenie roślin w składniki pokarmowe, co zwiększy skuteczność przyswajania azotu, wpłynie korzystnie na zdrowotność roślin uprawnych i zmiany właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych gleb.

Dwa kolejne projekty realizuje Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn. To „Opracowanie technologii wytwarzania glikolu neopentylowego wysokiej czystości oraz oksymu aldehydu hydroksypiwalowego z wykorzystaniem niskocennego półproduktu oraz strumienia wodoru odpadowego” uzyskał 11,7 mln dofinansowania NCBiR, a „Opracowanie innowacyjnego procesu otrzymywania gamy estrów wobec katalizatora w postaci cieczy jonowej” 2,5 mln zł.

- Badania, rozwój i innowacje są jednym z kluczowych elementów strategii realizowanej przez Grupę Azoty. Nasze projekty badawcze i inwestycyjne przesuwają nas z pozycji producenta prostych chemikaliów bazowych w kierunku bardziej zaawansowanych, wysokomarżowych produktów specjalistycznych. Przeznaczamy duże nakłady na rozbudowę własnego zaplecza naukowo-badawczego, ale współpracujemy też z zewnętrznymi jednostkami badawczymi, naukowymi i startupami - komentuje dr Wojciech Wardacki, prezes Grupy Azoty.

Czytaj także: Rynek nie chce tworzyw. Grupa Azoty ma problem

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021