Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Skóra zachował stanowisko prezesa KGHM

Autor: Puls Biznesu
Dodano: 21-12-2007 14:21

Ze względów formalno-prawnych nie odbyło się posiedzenie rady nadzorczej KGHM, na którym miało dojść do odwołania prezesa Krzysztofa Skóry. Dwóch członków rady nadzorczej zgłosiło zastrzeżenia co do sposobu poinformowania ich o posiedzeniu rady.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021