Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Pandemia, gospodarka, przyszłość. Ważna debata na czasie

Autor: Oskar Filipowicz
Dodano: 18-05-2020 04:18

Trzy dni wypełnione debatami online, rozmowami, interakcją między uczestnikami. Dziś rozpoczyna się EEC Online – unikatowe, jeśli chodzi o gości specjalnych, skalę i zakres tematów wydarzenie gospodarcze czasu koronawirusowego kryzysu. Z dialogu w przestrzeni online wyłonią się odpowiedzi na najważniejsze pytania zadawane przez przedsiębiorców, inwestorów, pracowników i samorządowców.


Pandemia i związane z nią ograniczenia dotknęły w sposób szczególny branżę eventową – dialog publiczny natrafił na barierę, ale nie zamarł. Sytuacja związana z pandemią zmusiła organizatora największego wydarzenia gospodarczego Europy Centralnej do przeniesienia XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) na 2-4 września.

W zaplanowanym pierwotnie terminie 18-20 maja odbędzie się EEC Online – wydarzenie wykorzystujące zdalne narzędzia kontaktu. Na rozpoczynający się dziś trzydniowy cykl wydarzeń pod szyldem EEC Online złożą się transmisje live, prezentacje, rozmowy, webinaria i debaty online poświęcone gospodarce, która – znalazłszy się w całkowicie nowej sytuacji – szuka odpowiedzi na podstawowe pytania.

- Mimo zewnętrznych ograniczeń, mimo działania siły wyższej, konsekwentnie realizujemy cele i misję Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jesteśmy przekonani, że debata o “powirusowym” świecie i gospodarce stającej wobec całkowicie nowych wyzwań jest wyjątkowo potrzebna i ważna - ocenia inicjator EEC, prezes Grupy PTWP, Wojciech Kuśpik. - Przygotowując EEC Online wykorzystaliśmy atuty technologii, doświadczenie organizatora największych wydarzeń gospodarczych, a przede wszystkim gotowość naszych partnerów i gości do otwartego dialogu i wspólnego szukania odpowiedzi na najważniejsze pytania o przyszłość - dodaje.

Lista ważnych pytań


W programie rozpoczynającego się trzydniowego wydarzenia znajdujemy treści o kluczowym znaczeniu dla przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. Jakie będą skutki przyspieszenia procesu cyfryzacji? Czy Unia Europejska ma adekwatną do skali kryzysu odpowiedź na wirusowe załamanie gospodarki? Co dalej z transformacją energetyki? Jak zmieni się rynek pracy?

Czy będą pieniądze na inwestycje – te współfinansowane ze środków UE i te samorządowe? Jak w nowej sytuacji w światowym handlu i na globalnym rynku odnajdą się polscy eksporterzy?

Jakie branże okażą się odporne na skutki koronakryzysu, a jak skutecznie pomóc tym, które ucierpią najbardziej? Wreszcie – jak w aktualnej sytuacji funkcjonują polskie start-upy? Czy nowe realia mogą być szansą dla młodej innowacyjnej przedsiębiorczości i jak w “ucieczce do przodu” może ich wesprzeć doświadczony biznes?

To tylko wybrane tematy trzydniowego wydarzenia, którego przebieg będzie można śledzić na zmodyfikowanej specjalnie pod potrzeby przekazu online stronie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Agregowane tam treści i zapisy pozwolą wrócić w dowolnym momencie do poszczególnych wydarzeń EEC Online. Bieżące transmisje i relacje dostępne będą m.in. na portalach WNP.PL, PulsHR.pl, Portalsamorzadowy.pl

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020