Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Ciech zabezpiecza płynność finansową

Autor: JD
Dodano: 22-05-2020 11:37

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. Jednocześnie upoważnili zarządu Ciechu do skupu akcji własnych i pozyskania finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł. Do rady nadzorczej spółki dołączył również Martin Laudenbach, doświadczony menedżer związany w przeszłości m.in. z Grupą Solvay oraz firmą BASF.

Zgodnie z decyzją ZWZ, liczba nabywanych akcji nie przekroczy 7,7 mln sztuk (ok. 14,6 proc. kapitału zakładowego), a maksymalna cena ich kupna wyniesie 45 zł. Kwota skupu nie będzie wyższa niż 346,5 mln zł. Ciech będzie mógł dokonywać skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, odsprzedaży lub wykorzystania do nabycia lub wymiany udziałów w innych spółkach. Decyzję o uruchomieniu buy-backu będzie musiała zatwierdzić rada nadzorcza spółki.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwałę o wyrażeniu zgody na pozyskanie przez Grupę Ciech finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł. Pozyskanie finansowania ma na celu umożliwienie Grupie Ciech dywersyfikacji źródeł finansowania, wydłużenie terminu zapadalności zadłużenia oraz pozyskanie długoterminowego finansowania na realizację prowadzonych projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności realizowanej inwestycji budowy instalacji soli w Niemczech.

- Funkcjonujemy w nadzwyczajnych okolicznościach związanych z trwającą pandemią, dlatego naszym priorytetem jest zabezpieczenie płynności Grupy. W ostatnich miesiącach podjęliśmy już szereg działań w tym obszarze. Możliwość skupu akcji własnych to otwarta opcja w horyzoncie dwóch lat, z której możemy skorzystać po analizie sytuacji biznesowej i możliwych scenariuszy gospodarczych. W takich kategoriach traktujemy też zgodę Walnego Zgromadzenia na możliwość zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań finansowych - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu Ciechu.

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o pozostawieniu w spółce zysku za rok 2019 (60,43 mln zł) i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.

Ciech to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments).

Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. 

Czytaj też: W polskiej chemii widać tylko lekkie objawy agresji koronawirusa

Martin Laudenbach w latach 2010-2017 był związany z Grupą Solvay. Nadzorował m.in. działalność biznesową spółek z Grupy Solvay prowadzoną w rejonie Azji i Pacyfiku. Był również członkiem zarządu Vinythai Public Company (spółka z Grupy Solvay notowana na Tajlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz prezesem zarządu Solvay Polyamide & Intermediates (poprzednio Rhodia).

Od 2007 do 2009 roku był prezesem Almatis Group (lider w rozwoju, produkcji i  dostarczaniu aluminy oraz produktów opartych na aluminie). Od 1988 do 2005 roku był związany z Grupą BASF, zarządzając miedzy innymi BASF Fine Chemical Division.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021