Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Elektrotim przejmie Infrabud

Autor: pb.pl
Dodano: 11-01-2008 17:47

Elektrotim przejmie wojnarowicki Infrabud , a zapłaci za 100% jego udziałów maksymalnie 2,5 mln zł.

Elektrotim zawarł umowy kupna 100% udziałów Infrabud z dwoma osobami fizycznymi. Cena składa się z części stałej i zmiennej. Stała wynosi 2,0 mln zł. Zmienna nie przekroczy 0,5 mln zł, a jej ostateczna wysokość zostanie ustalona po przedłożeniu Elektrotimowi, zbadanego przez biegłego rewidenta, księgowego sprawozdania finansowego Infrabud za ub.rok.

Przedmiotem działalności Infrabudu jest przede wszystkim wykonywanie sieci telekomunikacyjnych i sanitarnych. Zdaniem zarządu Elektrotimu, uzupełnienie Grupy Kapitałowej o podmiot reprezentujący branżę sieci telekomunikacyjnych i sanitarnych wzmocni jej potencjał produkcyjny oraz pozycję na rynku robót budowlanych.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020