Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

BGK wesprze energetyczną modernizację i transformację

Autor: Tomasz Elżbieciak
Dodano: 21-06-2020 00:01 | Aktualizacja: 21-06-2020 13:11

Jako państwowy bank rozwoju wspieramy przedsiębiorców zaangażowanych w realizację polityki energetycznej - powiedział portalowi WNP.PL Włodzimierz Kocon, wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Zaznaczył, że BGK finansuje projekty inwestycyjne operatorów dystrybucyjnych i przesyłowych - zarówno w kraju, jak i na styku Polski z innymi państwami.


Jak zaznaczył Włodzimierz Kocon, inwestycje związane z rozbudową sieci przesyłowych i dystrybucyjnych wpływają nie tylko na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, ale również przyczyniają się do ograniczenia emisyjności i zwiększenia efektywności energetycznej.


- Jesteśmy także zainteresowani finansowaniem projektów polegających na rozbudowie i modernizacji sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w miejscach pozbawionych dostępu do surowca, zwanych białymi plamami - powiedział wiceprezes BGK. I dodał: - Likwidacja białych plam i podniesienie stopnia gazyfikacji wpływa na poprawę komfortu życia lokalnych społeczności. Przyczynia się również do pozytywnych efektów środowiskowych - dzięki wykorzystaniu niskoemisyjnego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Trójmorze pomoże

Rozbudowa infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej i gazu ma również duże znaczenie na poziomie regionalnym.

Wiceprezes Kocon wskazał, że w rozbudowie infrastruktury w regionie może pomóc Fundusz Trójmorza - kreowany m.in. przez BGK międzynarodowy wehikuł inwestycyjny.

Jego celem jest finansowanie budowy połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych na osi północ-południe w krajach Trójmorza (Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry) oraz wyrównywanie różnic w rozwoju Unii Europejskiej.

Zobacz też: Fundusz Trójmorza oficjalnie założony. Cel: rozbudowa infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej

- W przypadku inwestycji w sieci energetyczne szacowane zapotrzebowanie w krajach Trójmorza w dekadzie do 2030 r. to 87 mld euro, z czego 28 mld euro to infrastruktura o znaczeniu regionalnym - wyliczył Kocon.


Dodał, że infrastruktura energetyczna pozostaje też obszarem szczególnego zainteresowania w Unii Europejskiej. Spełnienie celów klimatycznych tworzy potrzebę dużego, zintegrowanego europejskiego rynku energetycznego.

- Na całym świecie inwestycje w „zieloną energię” będą wymagały większego potencjału przesyłowego. Większa liczba punktów przyłączonych do sieci zwiększa pewność dostaw i ułatwia bilansowanie systemu - zaznacza wiceprezes. - Szacunki Międzynarodowej Agencji Energii wskazują, że średnioroczne inwestycje w linie wysokiego napięcia do 2030 r. wzrosną o ok. połowę w porównaniu z latami 2010-2015. Rola Funduszu Trójmorza jest tu więc oczywista.


Jeśli zaś chodzi o infrastrukturę gazową - przypomniał Włodzimierz Kocon - głównym celem polityki energetycznej UE jest tu budowa jednolitego rynku.

- Ma on bazować na zakupach surowca w tzw. hubach, gdzie ceny będą wyznaczane przez warunki rynkowe. Jednym z głównych narzędzi budowy jednolitego rynku jest tworzenie połączeń gazowych między krajami, które pozwolą na szybki przesył surowca w krótkim czasie - opisuje wiceprezes.

Doświadczenie przekuć w ekspansję

- O ile w Europie Zachodniej proces ujednolicania rynku jest już zaawansowany, o tyle w krajach Trójmorza postępuje on wolniej. Fundusz Trójmorza może odegrać tu istotną rolę - wyjaśnił.

Polskie przedsiębiorstwa, dzięki trwającym w ostatnich latach inwestycjom związanym z przesyłem energii elektrycznej i gazu, odzyskują i wypracowują nowe kompetencje. Dzięki temu mogą próbować w przyszłości eksportu swoich usług.

- Bardzo nas cieszy rozwój polskich firm. Wspieranie ich w rozwoju, zdobywaniu nowych rynków i klientów to nasza misja. Tym samym wzmacniamy polską gospodarkę i pozycję Polski za granicą. We współpracy z sektorem bankowym kreujemy rozwiązania korzystne dla polskiego biznesu i pomagamy mu także w konsorcjach z innymi bankami - zapewnił Kocon.

Dodał, że eksporterzy korzystają z krótkoterminowego finansowania poprzez akredytywę dokumentową. Większe i dłuższe transakcje finansują poprzez kredyt dla banku nabywcy.

- Jeżeli polski przedsiębiorca obawia się utraty płynności związanej z wydłużonym terminem zapłaty, rozwiązaniem jest dyskontowanie akredytywy. Udzielamy również kredyty dla zagranicznych importerów - objaśnia wiceprezes.


Jak wyjaśnił wiceprezes, polski eksporter - po zrealizowaniu części lub całości zobowiązania kontraktowego - otrzymuje środki bezpośrednio z BGK, obciążając jednocześnie rachunek kredytowy importera.

Firmy zainteresowane zakupem zagranicznych spółek lub aktywów, budową zakładów produkcyjnych lub sieci sprzedaży poza Polską mogą natomiast skorzystać - przykładowo - z kredytu BGK na ekspansję zagraniczną.

- Dysponujemy wieloma rozwiązaniami zabezpieczającymi obie strony transakcji, dzięki którym polscy eksporterzy z różnych sektorów mogą zdobywać kolejne rynki - podsumował Włodzimierz Kocon.

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022