Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Fortis Bank podbija segment private banking

Autor: ISB
Dodano: 15-01-2008 20:19

Fortis Bank Polska zamierza mieć ponad 1 tys. klientów private banking o aktywach powyżej 1 mln euro i co najmniej 5,0% udziałów w tym rynku w 2012 roku wobec ok. 0,3% obecnie.

- Zmieniliśmy nasz cel jeśli chodzi o liczbę klientów z segmentu private banking, których chcemy pozyskać. Chcemy mieć ponad 1 tys. takich klientów w ciągu czterech lat - powiedziała dziennikarzom dyrektor departamentu private banking w Fortis Banku, Małgorzata Dominiczak-Zielińska.

- Chcielibyśmy osiągnąć za cztery lata co najmniej 5% udziałów w rynku klientów bardzo zamożnych - dodała.

Bank szacuje swój obecny udział w rynku na poziomie 0,3%. Na koniec ub. roku Fortis Bank miał 224 klientów tego segmentu. Ich aktywa wyniosły 429 mln zł po trzech kwartałach 2007 roku.

W październiku Fortis informował, że chce zwiększyć liczbę klientów private banking do 350- 400 do końca 2009 roku wobec 100 klientów ówcześnie i zarządzać aktywami wartości 700 mln zł.

Próg wejścia ustalony przez bank to 1 mln euro aktywów. Bank, który ofertę private banking kieruje przede wszystkim do przedsiębiorców, akceptuje niższe kwoty przy założeniu, że aktywa w ciągu roku osiągną ten pułap.

Klienci obsługiwani są w 6 centrach obsługi średnich i dużych przedsiębiorstw, zlokalizowanych w dużych miastach. W planach jest zwiększenie ich liczby do 8.

Bank chce, aby na jednego doradcę przypadało nie więcej niż 50 klientów. Obecnie obsługę klientów segmentu private banking prowadzi 11 doradców.

Fortis Bank prowadzi działalność private banking w 19 krajach. Wartość aktywów pod zarządzaniem przekroczyła 86 mld euro na koniec czerwca 2007 roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021