Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

ZM Ropczyce zarejestrowały spółkę zależną w USA

Autor: ZJ
Dodano: 02-07-2020 11:36

Zakłady Magnezytowe Ropczyce rozwijają rynki eksportowe, tym razem Ameryki Północnej. Firma zarejestrowała właśnie spółkę zależną w Stanach Zjednoczonych.

Spółka zależna Zakładów Magnezytowych Ropczyce, która została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nazywa się ZMR North America (ZMR NA). Jej misją jest rozwijanie działalności handlowej i marketingowej w zakresie wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez ZM Ropczyce na rynkach Ameryki Północnej.

ZM Ropczyce są jedynym właścicielem spółki. Ich całkowite zaangażowanie kapitałowe w nowoutworzoną spółkę wynosi 250.000 dol. (995 000 zł) i zostanie opłacone ze środków własnych.

Jak wskazują w ZM Ropczyce, utworzenie spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych wynika z realizowanej strategii rozwoju, której istotnym elementem jest dywersyfikacja geograficzna sprzedaży i dalszy rozwój rynków eksportowych.

ZM Ropczyce zajmują się produkcją materiałów ogniotrwałych stosowanych w piecach i urządzeniach cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Spółka jest notowana na GPW od 1997 roku.

Zobacz również: Stabilny kwartał Ropczyc

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021