Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Francja: Minister sił zbrojnych zwiększa liczbę kobiet-generałów

Autor: PAP
Dodano: 20-07-2020 15:32

Minister sił zbrojnych Florence Parly pracuje nad realizacją planu feminizacji armii - pisze w poniedziałek dziennik „Le Figaro” . Parly chce zwiększenia odsetka kobiet pośród oficerów ze stopniem generalskim do 10 proc.

Rok temu minister Parly przedstawiła plan, który zakłada 10-procentowy udział kobiet ze stopniem generalskim we francuskiej armii do roku 2022 r.

Cel 10 proc. wydaje się osiągalny - ocenia dziennik. Odsetek kobiet-generałów we francuskim wojsku wzrósł z 7,5 proc. w 2018 r. do 9 proc. w 2020 r. Dwie z nich służą w armii lądowej liczącej 169 generałów; jedna z 59. generałów marynarki wojennej jest kobietą; trzy z 72. w siłach powietrznych; sześć z 29. w Komisariacie Sił Zbrojnych (SCA), 20 z 115. w Generalnej Dyrekcji ds. Uzbrojenia (DGA) oraz 12 z 45. w Służbie Zdrowia Sił Zbrojnych (SSA).

Już obecnie francuska armia jest czwartą najbardziej sfeminizowaną na świecie, ponad 15 proc., czyli ponad 32 tys. służących w niej osób to kobiety - podkreśla "Le Figaro".

Ministerstwo realizuje plan zwiększenia obecności kobiet w armii poprzez obecność żołnierek w komisjach i centrach rekrutacyjnych, mentoring i tworzenie punktów informacyjnych.

W lipcu generał Dominique Arbiol jako pierwsza kobieta w historii przejmie dowodzenie prestiżową szkołą lotnictwa Ecole de l'Air. "Nominacja ta przyczynia się do zwiększenia reprezentacji kobiet w wojsku" - komentuje powołanie na to stanowisko 55-letniej generał otoczenie minister, podkreślając jednocześnie kwalifikacje zawodowe Aribol, która brała udział w wielu misjach międzynarodowych.

Wzrasta też liczba kobiet kształcących się we francuskich szkołach wojskowych: stanowią one około 10 proc. uczących się w szkole marynarki wojennej, nieco ponad 20 proc. w szkole lotniczej i ponad 50 proc. w wojskowych szkołach medycznych. Kobiety stanowią też 8 proc. sił francuskiego wojska biorącego udział w misjach zagranicznych.

Z Paryża Katarzyna Stańko

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021