Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Portugalczycy i Hiszpanie spodziewają się pogorszenia jakości życia wskutek Covid-19

Autor: PAP
Dodano: 20-07-2020 18:58

Mieszkańcy Portugalii i Hiszpanii deklarują spadek siły nabywczej wskutek Covid-19 oraz spodziewają się dalszego pogorszenia jakości życia - wynika z badań opublikowanych w poniedziałek w obu tych krajach.

Według ankiet zebranych przez Katolicki Uniwersytet w Lizbonie ponad połowa Portugalczyków straciła finansowo na epidemii koronawirusa. Przejawem spadku ich poziomu życia jest m.in. fakt, że aż 60 proc. obywateli tego kraju nie stać w tym roku nawet na wczasy we własnym kraju.

Z badania przeprowadzonego w grupie ponad 1200 osób wynika, że 66 proc. Portugalczyków spodziewa się, że koronakryzys będzie mieć negatywny wpływ na ich zarobki oraz sytuację gospodarczą kraju przez najbliższe dwa lata.

Tylko 24 proc. uczestników badania uważa, że Covid-19 nie będzie miał żadnego wpływu na sytuację w Portugalii, a pozostali nie mają na ten temat zdania.

Uczestnicy przeprowadzonego pomiędzy 13 a 17 lipca sondażu są przekonani, że koronakryzys odbije się negatywnie na krajowym rynku pracy. Aż 71 proc. osób spodziewa się, że w 2022 r. w Portugalii będzie mniej miejsc pracy niż obecnie.

Na gorszą sytuację finansową wskazują też mieszkańcy sąsiedniej Hiszpanii. Ze studium przeprowadzonego przez uniwersytet w Saragossie wynika, że ponad połowa Hiszpanów spodziewa się dalszego nasilenia spadku poziomu życia wskutek koronawirusa.

Sondaż przeprowadzony w maju wykazał, że ponad 52 proc. mieszkańców Hiszpanii odnotowała od marca spadek dochodów z powodu epidemii, a podobny odsetek deklaruje, że nie spodziewa się, aby najbliższe miesiące przyniosły poprawę ich sytuacji finansowej.

Z Lizbony Marcin Zatyka

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021