Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Codzienny Puls Rynku: Początek tygodnia zapowiada się spokojnie

Autor: DM IDMSA
Dodano: 21-01-2008 11:39

Poniedziałek powinien przynieść stabilizację na większości rynków, jako że giełdy w USA nie pracują z powodu święta narodowego.

Dzisiaj, jak każdego roku w trzeci poniedziałek stycznia obchodzi się w Sanach Zjednoczonych Dzień Martina Luthera Kinga.

W czasie sesji azjatyckiej dolar pozostawał mocniejszy, podobnie jak w minionym tygodniu, który charakteryzował się przede wszystkim umocnieniem dolara w szczególności w stosunku do euro i funta. Dodatkowo piątkowe dane pokazały, że w styczniu poprawiły się nastroje wśród amerykańskich konsumentów. Indeks nastroju Uniwersytetu Michigan wzrósł w tym miesiącu do 80,5 pkt. z 75,5 pkt. w grudniu 2007r. Z kolei waluta europejska miała się nieco gorzej na skutek spekulacji, do których przesłanką były wypowiedzi niektórych członków ECB, że gospodarka strefy euro może spowolnić w większym stopniu niż tego oczekiwano. Jen zyskiwał na wartości na skutek utrzymującej się niechęci do brania ryzyka i spadków na rynkach akcji. Spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz niepewność co do rozmiaru kryzysu na rynku kredytów subprime sprawia, że giełdy widza widmo recesji. Nawet oczekiwania na kolejne obniżki stóp procentowych oraz zarys wartego 150 miliardów dolarów planu, który miałby ożywić gospodarkę, nie ożywiły popytu na akcje. Problemy w sektorze nieruchomości budzą obawy o konsekwencje dla rynku pracy i wydatków konsumenckich.

Ten tydzień będzie obfitował przede wszystkim w dane makroekonomiczne ze strefy euro i Japonii i Kanady. Szczególnie istotna będzie publikacja miesięcznego raportu Banku Japonii na temat stanu gospodarki oraz publikacja notatek z posiedzenia Banku Anglii i PKB z Wielkiej Brytanii. Ze strefy euro powinniśmy zwrócić uwagę na dane dotyczące nowych zamówień w przemyśle oraz indeksu Ifo z Niemiec.

EURPLN

Końcówka zeszłego tygodnia przyniosła wbicie się górą z szerokiego zakresu wahań 3,56-3,6280 i kontynuację osłabiania się złotego. Przełamanie silnego oporu wynikającego z 50% zniesienia fib, który pokrywał się z górną granicą górnego ograniczenia było deklaracją do rozszerzenia się ruchu korekcyjnego. Pierwszym celem obecnego ruchu wzrostowego na EURPLN jest projekcja 127,2% zniesienia całości fali korekcyjnej z poziomu 3,6275 na 3,5676, która wyznacza opór na poziomie 3,6430. Dużo istotniejszy poziom wyznaczają jednak dopiero okolice 3,67, gdzie nakłada się klika geometrii i przebiega 100-okresowa średnia na wykresie dziennym. Jako że sytuacja techniczna wskazuje na dalsze osłabienie złotego, to preferowalibyśmy zakupy EURPLN na ruchach korekcyjnych. Dość atrakcyjny obszar wyznacza strefa 3,6180-3,62 .

EURUSD

Dolar pozostawał mocniejszy podczas sesji azjatyckiej, a spadki na eurodolarze kontynuowane były w okolice linii trendu wyznaczonej po ostatnich minimach lokalnych. Okolice 1,4515-1,4540 stanowią dość istotna strefę wsparcia. Dziś jest święto narodowe w USA, natomiast ze strefy euro nie oczekuje się żadnych istotnych publikacji w związku z czym EURUSD powinien pozostawać w zakresach wyznaczonych przez analizę techniczną czyli strefie 1,45-1,4590. Test linii trendu wzrostowego będzie sygnałem do kontynuacji spadków w okolice minimum lokalnego z połowy grudnia na wykresie dziennym.

GBPUSD

Końcówka zeszłego tygodnia przyniosła kontynuację osłabiania się funta w stosunku do dolara. GBP znalazł się pod presją na skutek publikacji słabszych danych na temat sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii. Dziś z kolei poznaliśmy dane na temat cen domów (Rightmove). Ceny domów spadły w styczniu o 0,8% w ujęciu miesiąc do miesiąca i wzrosły o 3,4% w skali roku. Gorsze dane niż za poprzedni okres wskazują na utrzymujące się problemy w sektorze nieruchomości. Mając na uwadze spowolnienie konsumpcji oraz problemy na rynku nieruchomości i rynku kredytowym Bank Anglii najprawdopodobniej zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp w lutym. GBPUSD powrócił w okolice ostatniego minimum lokalnego na poziomie 1,9480. Kurs utrzymuje się w lekkim kanale spadkowym, co wiąże się z możliwość kontynuacji ruchu spadkowego w okolice dolnego ograniczenia tego kanału. Najbliższy opór w postaci 20-okresowej średniej na wykresie godzinowym znajduje się na poziomie 1,9540.

USDJPY

W czasie sesji azjatyckiej kontynuowane były spadki indeksu tokijskiej giełdy. Akcje japońskich spółek spadały na skutek rosnących obaw o spowolnienie dwóch największych gospodarek światowych Sytuacja techniczna wskazuje na możliwość pogłębienia spadków w okolice projekcji 127,2% wyznaczającej pozom docelowego umocnienia się jena w okolice 105,40. Najbliższe wsparcie widzielibyśmy na poziomie 106,00. Natomiast opór znajduje się na poziomie 106,60. W tym tygodniu zostanie opublikowanych wiele istotnych danych makroekonomicznych z Japonii, w tym zapoznamy się z decyzją BoJ odnośnie stóp procentowych oraz poznamy miesięczny raport na temat stanu gospodarki.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021