Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rosja: Putin przesunął na później realizację celów rozwoju narodowego

Autor: PAP
Dodano: 21-07-2020 18:25

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret o narodowych celach rozwoju, które Rosja ma osiągnąć do 2030 roku. Terminy osiągnięcia tych celów - m.in. zredukowania ubóstwa - przesunięto na później. Władze wskazały pandemię jako powód zmian.

Wśród celów, które Rosja ma osiągnąć do 2030 roku, jest m.in.: zmniejszenie poziomu ubóstwa dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2017, zwiększenie średniej długości życia Rosjan do 78 lat, osiągnięcie tempa wzrostu PKB powyżej średniej światowej.

Rosja miałaby znaleźć się w pierwszej dziesiątce krajów świata pod względem jakości oświaty i zakresu badań naukowych. Tempo wzrostu dochodów ludności i poziom świadczeń emerytalnych ma przewyższać inflację. 97 proc. gospodarstw domowych ma do 2030 roku zyskać dostęp do internetu. W sferze ekologii nastąpić ma poprawa stanu wszystkich akwenów, a sto procent odpadów w Rosji ma podlegać sortowaniu.

Dekret nie zawiera wcześniej wyznaczonego celu, jakim był wzrost wydajności pracy; obecnie wydajność ta jest w Rosji niska. Od dłuższego czasu władze zabiegają także o wydłużenie średniej długości życia i zakładały, że wzrośnie ona do 78 lat w 2024 roku, a w 2030 wynosić będzie 80 lat. Poziom ubóstwa w Rosji wynosił w 2019 roku 12,3 proc.; nie udało się zrealizować celu, jakim było obniżenie go na tym etapie do 12 proc., by w 2024 roku zmniejszyć go dwukrotnie, do 6,6 proc.. Teraz osiągnięcie wskaźnika 6,6 proc. zostało przesunięte na rok 2030.

Z nowego dekretu o celach rozwoju znikł zapis o tym, że Rosja znajdzie się wśród pięciu największych gospodarek świata. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow pytany przez dziennikarzy, czy władze uznały ten cel za niemożliwy do zrealizowania, przyznał, że "koniunktura gospodarcza na świecie jest nadzwyczaj niekorzystna". Ocenił, że mimo to postawione są "ambitne cele", jednak "konieczne są pewne korekty".

Z tego samego powodu - dodał rzecznik - termin realizacji celów narodowych zostaje przesunięty do roku 2030. Pieskow zastrzegł, że "niekorzystna koniunktura na świecie zahamuje rozwój wszystkich krajów".

Nowy dokument zastąpi dekret, który Putin wydał w 2018 roku - po wyborze na kolejną sześcioletnią kadencję. Ówczesny plan zakładał, że cele rozwoju narodowego zostaną zrealizowane do 2024 roku - a więc wraz z zakończeniem ostatniej dozwolonej przez konstytucję kadencji prezydenckiej obecnego szefa państwa. W lipcu br. konstytucja została znowelizowana i Putin w 2024 roku będzie mógł ubiegać się o kolejne dwie kadencje.

Z Moskwy Anna Wróbel

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021