Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Odpisy i rezerwy obniżą wyniki Energi za I półrocze 2020

Autor: ICH
Dodano: 23-07-2020 16:31 | Aktualizacja: 23-07-2020 16:37

Energa dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów i zawiązuje rezerwy. Szacowany łączny wpływ tych zdarzeń na skonsolidowany wynik netto grupy Energa za I półrocze 2020 roku wynosi -1, 021 mld zł, a na jednostkowy wynik netto Energi -567 mln zł. Zdarzenia mają charakter niegotówkowy, pogorszą wynik netto grupy Energa i Energi bez wpływu na wynik EBITDA – poinformowała Energa.

Energa podała, że w ramach prac nad przygotowaniem skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2020 roku zidentyfikowana została konieczność dokonania odpisów aktualizujących w następujących przypadkach:

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020