Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Ministerstwo promuje zrównoważone budownictwo

Autor: KO
Dodano: 07-08-2020 13:03

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało broszurę jak odpowiedzialne wybory konsumenckie wspierają zrównoważone budownictwo.

Broszura jest częścią cyklu „Odpowiedzialny konsument”. Broszury i animacje: „Zakupy i konsumpcja”, „Zdrowie”, „Życie w domu”, „Transport”, „Produkty finansowe”, wraz z aktualnie wydaną broszurą „Zrównoważone budownictwo” stanowią kompleksowy zestaw informacji i wskazówek, jak poprzez codzienne wybory konsument może podejmować decyzje korzystne dla środowiska.

- Osoby planujące budowę, remont czy termomodernizację domu znajdą w tym materiale wiele praktycznych wskazówek. Zachęcamy do wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną budynków oraz ograniczających zużycie surowców i materiałów. Korzyści dla środowiska okazują się jednocześnie korzyściami dla domowych budżetów – o czym można się przekonać korzystając z polecanego przez nas kalkulatora oszczędności. Wsparciem dla osób planujących proekologiczne inwestycje będą programy rządowe, o których również przypominamy – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Broszura i animacja na temat zrównoważonego budownictwa zostały opracowane przez Grupę Roboczą ds. Konsumenckich w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw przy Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Współautorami są organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje publiczne oraz firmy. Rolę koordynatora grupy roboczej pełniło Forum Odpowiedzialnego Biznesu, natomiast rolę koordynatora broszury - Ministerstwo Rozwoju.

Głównym partnerem kampanii promującej zrównoważone budownictwo jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 – W najnowszej publikacji podejmujemy temat zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, który odpowiada za 39 proc. emisji dwutlenku węgla oraz za zużycie 36 proc. w skali globalnej (według danych UNEP). Pilne i konieczne są więc kolejne inicjatywy prośrodowiskowe w tym sektorze – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

O zrównoważonym budownictwie mowa będzie podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 2-4 września w Katowicach. 

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020