Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Raport KOBiZE z rynku CO2 - luty 2020

Autor: GP
Dodano: 26-08-2020 15:43 | Aktualizacja: 26-08-2020 17:09

"Raportu z rynku CO2 - luty 2020", oprócz bieżących informacji na na temat uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS, danych o kształtowaniu się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym, zawiera miedzy innymi publikacje o projekcie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Prawa Klimatycznego, nowej analizie CAKE dotyczącej wpływu Green Dealu'u na zmiany celów redukcyjnych i cen uprawnień EUA do 2030. W raporcie opublikowani również kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem systemu EU ETS w marcu 2020 r., a także pozostałe informacje związane z polityką klimatyczną i innymi systemami ETS.

Raport to comiesięczna publikacja poświęcona handlowi emisjami CO2. Jest opracowywany i wydawany przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020