Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sanok Rubber Company debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: PS
Dodano: 02-09-2020 13:46

Spółka Sanok Rubber (SRC) należy do czołówki krajowych producentów technicznych wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i kombinacji gumy z innymi tworzywami. Zaczęła liczyć emisje CO2, pozyskuje też dane od dostawców.

Przedstawiciele sanockiej spółki liczą i raportują emisję gazów cieplarnianych, „ponieważ mamy taki obowiązek na podstawie przepisów prawa". Jednak zarządzający Sanok Rubber dostrzegają fakt, że informowanie o emisjach i ich redukowaniu buduje wartość firmy, także w oczach kontrahentów. To ważny argument – w pełnej ścisłych powiązań branży motoryzacyjnej zachowanie standardów, także tych środowiskowych, odgrywa dużą rolę.

Dane o emisjach Sanok Rubber agreguje po raz pierwszy za 2019 r. w układzie: spalanie stacjonarne – 43 236 ton CO2, emisje powstające w procesach chłodnictwa i klimatyzacji – 3,4 tony CO2, czyli łącznie – 43 239,4 ton CO2. W trakcie obliczana są natomiast emisje: ze źródeł mobilnych i powstających w związku z wykorzystaną energią elektryczną i cieplną. Jak zaznacza też spółka, w obliczeniach nie uwzględniono ponadto: emisji zakupionych surowców i usług oraz emisji związanych z dojazdami pracowników do pracy „ze względu na niewielką istotność lub brak możliwości pozyskania danych”.

Z tak prezentowanych danych wynika, że w 2019 roku emisja CO2 przypadająca na jednego pracownika SRC przekraczała 17,9 tony. W przeliczeniu na przychody spółki było to 0,06 kg CO2 na 1 zł, na 1 zł EBITDA przypadało 498,6 kg emisji.

Spółka poinformowała ponadto, że od dostawców (w łańcuchu dostaw) pozyskuje kwestionariusze SCR, w których raportują oni swój ślad węglowy. Za największe przeszkody we wdrażaniu inicjatyw związanych z obniżeniem emisji CO2 spółka uważa wysokie koszty takich rozwiązań.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021