Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Bez budownictwa zielonego ładu nie uda się wdrożyć

Autor: DM
Dodano: 03-09-2020 13:44

Bez wdrożenia zielonego ładu w budownictwie, ten pomysł ma małe szanse na realizację. Wszystko przez to, że to budownictwo właśnie generuje ogromny odsetek odpadów - brzmi jeden z wniosków po dyskusji zatytułowanej "Rynek budowlany w nowych realiach" jaka odbyła się podczas XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Europejski Zielony Ład to plan działań Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonej gospodarki. Należy bowiem pamiętać, że zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, oszczędzającą zasoby i konkurencyjną gospodarkę.

Kluczem do tego jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. W efekcie do 2050 r. UE chce stać się kontynentem neutralnym dla klimatu. 

Czytaj też: Frans Timmermans: Zielony Ład to ważne zobowiązanie dla regionów węglowych

- Powiedzmy szczerze, że bez wdrożenia tych wytycznych w budownictwa nie będzie zielonego ładu – mówi Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska.

Jak podkreśla, to budynki zużywają około 40 proc. energii i odpowiadają za około 35 proc. emisji.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały przemysł budowlany, to ławo sobie uświadomić, że branża i np. związany z nim transport mogą odpowiadać nawet za 50 proc. emisji. To oznacza potrzebę zmian – dodaje menadżer.

Co więcej, jak zaznacza, budownictwo to proces liniowy. Polegam bowiem na pozyskaniu materiałów, budowie, a po rozbiórce budynku wyrzuceniu odpadów. Tutaj potrzebny jest postęp.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020