Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Szef NBP: w połowie roku wstępny raport o przyjęciu euro

Autor: PAP
Dodano: 31-01-2008 16:36

W połowie br. Narodowy Bank Polski (NBP) przedstawi wstępny szkic raportu nt. przyjęcia przez Polskę euro - poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych prezes NBP Sławomir Skrzypek.

Szef banku centralnego dodał, że pełny raport na temat korzyści i zagrożeń wynikających z przyjęcia euro zostanie przedstawiony w grudniu.

Wcześniej NBP informował, że taki dokument zostanie przedstawiony na przełomie 2008 i 2009 r. Jak zapowiedział niedawno prezes NBP, do czasu publikacji tego raportu NBP ma zajmować neutralne stanowisko w sprawie euro.

Skrzypek zapowiedział, że Rada Polityki Pieniężnej chce się spotkać z przedstawicielami resortu finansów, aby omówić perspektywy wejścia do strefy euro.

Dotychczas Polska nie wyznaczyła daty przyjęcia wspólnej unijnej waluty. Z dotychczasowych wypowiedzi prezesa NBP wynikało, że najwcześniejszy możliwy termin to 2012-2013 r.

Przed zmianą lokalnej waluty na euro każdy kraj musi spełnić kryteria z Maastricht. Inflacja nie może być wyższa niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja była najniższa. Długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać o więcej niż o 2 pkt. proc. średniej stóp procentowych w 3 krajach UE o najniższej inflacji. Ponadto dług publiczny nie może przekraczać 60% PKB, a deficyt budżetowy - 3% PKB.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021