Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rośnie wartość nowych umów leasingu w Polsce

Autor: PAP
Dodano: 31-01-2008 17:18

W 2007 roku wartość nowego portfela umów leasingu wyniosła 32,7 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 50% - poinformowali przedstawiciele Związku Przedsiębiorstw Leasingowych (ZPL).

Na rynku ruchomości w 2007 r. najdynamiczniej rozwijał się leasing środków transportu drogowego - wartość wyleasingowanych w tej grupie przedmiotów wyniosła 19,5 mld zł, co oznacza wzrost o 59% w stosunku do poprzedniego roku.

Głównym motorem napędowym tego segmentu rynku jest leasing samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych i naczep. Średnia wartość leasingowanych samochodów osobowych wyniosła 75 tys. zł, a umowy były zawierane średnio na 39 miesięcy.

Drugim co do wielkości segmentem rynku ruchomości jest leasing maszyn i urządzeń przemysłowych. Wg danych ZPL, w roku 2007 wartość leasingu tego segmentu wyniosła 8,9 mld zł, co oznacza wzrost w ciągu roku o 37%.

Dobre wyniki odnotowano także na rynku nieruchomości, gdzie wartość wyleasingowanych w 2007 r. obiektów wyniosła blisko 3,1 mld zł (wzrost o 50%).

Największy udział - 46% - pośród wyleasingowanych nieruchomości w 2007 r. mają obiekty handlowe i usługowe oraz budynki biurowe - 27%. Na trzecim miejscu znajdują się obiekty przemysłowe - 17%. Hotele i obiekty rekreacyjne stanowią 2% rynku leasingowanych nieruchomości.

Średnia wartość obiektów handlowych i usługowych oddanych w leasing wyniosła 16 mln zł, przemysłowych - 12 mln zł, biurowych - 17 mln zł, a hoteli i innych obiektów rekreacyjnych - 9 mln zł.

Przedstawiciele ZPL oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) poinformowali o zamiarze połączenia obu stowarzyszeń. Obecnie ZPL zrzesza 35 firm leasingowych, reprezentujących ponad 90% polskiego rynku. PZWLP powstał w 2005 r. i zrzesza 10 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu długoterminowym pojazdów.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021