Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022

Polska wciska gaz do dechy

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 18-09-2020 06:02

Zakłada się, że zużycie gazu w UE ze względu na politykę klimatyczną będzie malało. Jednak na razie nie widać tego po liczbach. Zużycie gazu w Unii rośnie, rośnie też import. Polska może stać się ważnym, regionalnym centrum handlu gazem - to kilka wniosków z dyskusji "Przyszłość gazu w Europie" w trakcie XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.


- Gaz nie tylko na poziomie światowym, ale także w Polsce ma bardzo dobre perspektywy. Zakłada się, że jego zużycie w UE ze względu na politykę klimatyczną będzie malało. Jednak nie widać tego po liczbach. Zużycie gazu w Unii rośnie i rośnie import, w tym z Rosji i Norwegii; w roku 2019 import gazu LNG do UE wzrósł aż o 42 proc. - wylicza Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG. 

30 lat dobrych perspektyw

Prezes PGNiG przyznaje, że w roku 2020 zużycie gazu spadło, ale to rok nietypowy, ponieważ mieliśmy m.in. do czynienia z wojną cenową producentów gazu oraz pandemią.

Jerzy Kwieciński przypomina, że w przeszłości gaz ziemny był traktowany jako paliwo niskoemisyjne i przyjazne dla środowiska. Kilka lat temu część polityków i instytucji międzynarodowych zaczęło poczytywać gaz ziemny jako emisyjne paliwo kopalne, którego wykorzystanie nie powinno się  rozwijać.

Wówczas rozpoczęły się negocjacje na poziomie Unii  - i przekonywanie polityków i ekspertów, potem unijnych instytucji (jak Rada Europejska), że nie należy odchodzić od zużycia gazu ziemnego.

- Polsce udało się osiągnąć to, że gaz ziemny uznano za "paliwo przejściowe "w okresie transformacji energetycznej, mającej doprowadzić do neutralności klimatycznej w roku 2050. Jesteśmy przekonani, że skuteczna transformacja energetyczna będzie możliwa dzięki gazowi. Będzie on stosowany w UE jeszcze przez co najmniej 30 lat, a u nas - przez 30 lat plus. Polska nie wskazała konkretnej daty osiągnięcia neutralności klimatycznej, ale to będzie prawdopodobnie kilka, kilkanaście lat po roku 2050 - mówi Jerzy Kwieciński.

14,5 mld zł na inwestycje gazowe

- Od wielu lat w Polsce mamy do czynienia z bezprecedensowym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny. Gaz System mierzy to poprzez usługę przesyłu, która jest skorelowana z wielkością rynku. W ciągu ostatnich kilku lat ten wzrost sięgnął 30 proc. - powiedział Tomasz Stępień, prezes Gaz-System.

Rozwój rynku spółka ocenia  również po wzroście liczbie  podpisywanych umów przyłączeniowych. Co więcej: ów wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny w Polsce ma się nadal utrzymywać.

- Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych 10 lat nastąpi wzrost zużycia gazu o 50 proc. wobec rekordowego roku 2019 - prognozuje Tomasz Stępień.

Jak podkreśla, w ślad za tym wzrostem Gaz-System musi nadążyć z inwestycjami.

- Realizujemy program inwestycyjny bez precedensu w historii polskiego gazownictwa, który w bardzo krótkim czasie musi zapewnić rynkowi odpowiednią infrastrukturę, aby - z jednej strony - to zapotrzebowanie podtrzymać, a z drugiej - by te dostawy miały charakter bezpieczny i ciągły - wyjaśnia Tomasz Stępień.

Gaz-System ma w swojej pieczy ok. 11 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia w całym kraju oraz terminal LNG w Świnoujściu. Wartość księgowa aktywów w grupie kapitałowej Gaz-System to ok. 12-13 mld zł.

- W ciągu najbliższych 7 lat Gaz-System na inwestycje już realizowane oraz inwestycje już zatwierdzone wyda łącznie ok. 14,5 mld zł - deklaruje Tomasz Stępień.

Dobre perspektywy dla rynku gazu na TGE

- Gaz ziemny to nie tylko paliwo dla energetyki, ale także surowiec dla istotnej części polskiego przemysłu. Obecnie rola gazu jako surowca dla przemysłu jest ważniejsza niż jako paliwa dla energetyki. Mam nadzieję, że polski przemysł zużywający gaz będzie nadal w dobrej kondycji i że wszystkie surowce, które pożytkuje, jak np. energia elektryczna, pozwolą mu na pozostanie konkurencyjnym w gospodarce globalnej - mówił Piotr Zawistowski, prezes Towarowej Giełdy Energii (TGE).

W jego ocenie energetyka gazowa w Polsce będzie się rozwijać – co będzie zgodne z międzynarodowymi trendami. Ten rozwój powinien przełożyć się na wzrost obrotów gazem na TGE.

- Z perspektywy TGE widać rosnącą potrzebę rozwoju rynku gazu. Źródła energii elektrycznej produkujące z wykorzystaniem paliwa gazowego staną się coraz bardziej potrzebne, ponieważ będą musiały uzupełniać rozwijające się odnawialne źródła energii - podkreśla Piotr Zawistowski.

Jak wskazuje, dywersyfikacja kierunków dostaw gazu do Polski, ale także z Polski, czyni nasz rynek i naszą lokalizację coraz bardziej interesującą.

- Jesteśmy postrzegani jako rynek płynny i atrakcyjny dla graczy z zewnątrz - zapewnia Piotr Zawistowski. O znaczeniu TGE świadczy także to, że w lipcu 2020 r. minister energii Litwy zaprosił TGE do budowy rynku gazu na Litwie.

Europa też inwestuje w gaz

– Nic na to nie wskazuje, by zużycie gazu w Europie spadło w najbliższym czasie. Duże ośrodki analityczne przewidują spadek zużycia gazu po roku 2030, czyli przez najbliższe 10 lat będziemy mieli w Europie rynek wzrostowy – prognozuje Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki.

Wskazuje, że na naszym kontynecie inwestuje się duże pieniądze w rozwój infrastruktury gazowej.


– Obecnie Europa zużywa ok. 500 mld metrów sześciennych gazu rocznie, a zamierzamy inwestować w projekty o zdolności ok. 200 mld metrów sześciennych – informuje Janusz Steinhoff.

Janusz Steinhoff podkreśla przy tym, że rozwój energetyki gazowej jest ważnym elementem transformacji polskiej energetyki. 

Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2022