Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

JSW debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 17-09-2020 11:08

Jastrzębska Spółka Węglowa specjalizuje się w wydobyciu węgla oraz produkcji koksu, energii elektrycznej i ciepła. Postanowiła w transparentny sposób przedstawić emisje CO2 wynikające w jej działalności. Oto wyniki naszej analizy przedstawionych przez firmę danych.

Emisja gazów cieplarniach w grupie Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) ma kilka źródeł, to m.in. produkcja energii elektrycznej i ciepła z węgla i produkcja koksu. 

W ostatnich latach emisja CO2 w grupie JSW się wahała, ale wielkich różnic w wielkości emisji nie było. Emisja gazów cieplarnianych (w tonach ekwiwalentu CO2) w grupie JSW w roku 2017 wyniosła 8,14 mln ton, rok później nieco wzrosła do 8,22 mln ton aby w roku 2019 spaść do poziomu 7,92 mln ton.
JSW systematycznie pracuje nad zmniejszeniem swoich emisji gazów cieplarnianych. W sierpniu 2020 r. w kopalni Knurów-Szczygłowice, należącej do JSW, oddano trzy silniki gazowe opalane metanem o łącznej mocy 12 MW elektrycznej. Pozwolą one na zwiększenie wykorzystania metanu ujmowanego z kopalń.

Silniki mogą pracować na gazie kopalnianym o zawartości metanu od 40 proc. do 70 proc.

Tylko w pierwszym kwartale 2020 r. w kopalniach JSW ujęto 37,7 mln metrów sześciennych metanu, z czego zagospodarowano 21,3 mln metrów sześciennych.

Na potrzeby własne, do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, zużyto 5,3 mln metrów sześciennych (z czego 5,1 mln metrów sześć. do produkcji energii elektrycznej oraz 189 tys. metrów do produkcji energii cieplnej). Pozostała część zagospodarowanego metanu, w ilości 15,9 mln metrów sześciennych, została sprzedana firmom zewnętrznym.

W drugiej edycji badania świadomości klimatycznej spółek z GPW „Corporate Climate Crisis Awareness Study”, przeprowadzonego przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas Polska, sześć giełdowych przedsiębiorstw otrzymało tytuł „Spółki Świadomej Klimatycznie”. W tym gronie znalazła się Jastrzębska Spółka Węglowa. Oprócz JSW na liście znalazły się takie spółki jak: MOL, LPP, LUG, CCC oraz Orange Polska.

Przychody grupy JSW w roku 2017 przekroczyły 8,67 mld zł, w roku 2017 wyniosły 9,80 mld zł a w roku 2019 przekroczyły 8,87 mld zł.

W ostatnich trzech latach spadał zysk EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem). W roku 2017 wyniosła ona 3,94 mld zł, rok potem była na poziomie 3,02 mld zł a rok 2019 to już spadek do poziomu 1,93 mld zł.

Na koniec 2019 r. zatrudnienie w grupie JSW wyniosło 30,6 tys. osób, rok wcześniej, na koniec 2018 grupa zatrudniała 28,2 tys. osób. W roku 2017 zatrudnienie w grupie JSW wyniosło 26,4 tys. osób.

Czytaj także: Węgiel koksowy na liście surowców krytycznych dla UE

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023