Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Polska Grupa Odlewnicza zamyka oddział w Stalowej Woli. Będą zwolnienia grupowe

Autor: DM
Dodano: 22-09-2020 12:56

PGO zdecydowało o skoncentrowaniu produkcji odlewów staliwnych w Pioma-Odlewnia oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz wygaszeniu produkcji i likwidacji oddziału w Stalowej Woli. Pracownicy zostaną objęci procedurą zwolnień grupowych

- Konieczność przeprowadzenia reorganizacji w zakresie segmentu staliwa została podyktowana aktualną sytuacją gospodarczą i wynikającą z niej potrzebą dokonania zmian w zakresie zarządzania oraz wewnętrznej organizacji pracy, które mają poprawić sytuację spółki i zapobiec w kolejnych okresach generowaniu strat – czytamy w komunikacie firmy.

Czytaj też: Odlewnie Polskie opóźniają dywidendę

Decyzja zarządu o konieczności przeprowadzenia reorganizacji i optymalizacji działalności w segmencie staliwa została podjęta z powodu znaczącego spadku zapotrzebowania na produkty segmentu staliwa, zwłaszcza ze strony branży górniczej, recesję w gospodarce europejskiej, będącą następstwem pandemii koronawirusa, a w związku z tym prognozą dalszego spadku zapotrzebowania na produkty segmentu, prognozowane zmniejszenie średniomiesięcznej sprzedaży w segmencie staliwa spółki w IV kwartale roku 2020 do poziomu 444 ton, tj. spadek o 45 proc. w stosunku do poziomu w roku 2018.

Dodatkowo analiza sytuacji bieżącej wykazuje, że krótko-, średnio- i długoterminowo brak jest perspektyw wzrostu ilości zamówień dla produkcji staliwa dla branży górniczej, której udział w strukturze sprzedaży w segmencie staliwa jest znaczący.

W związku z likwidacją oddziału PGO Odlewnia Staliwa Oddział w Stalowej Woli 126 pracowników objętych zostanie procedurą zwolnień grupowych. W związku z tym PGO w dniu 22 września 2020 roku powiadomił stronę społeczną o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia i jednocześnie powiadomi urząd pracy o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych w oddziale w Stalowej Woli.

Przewidywane koszty likwidacji Oddziału w Stalowej Woli w latach 2020-2021 spółka szacuje na ok. 4,7 mln zł.

Grupa PGO jest polskim liderem produkcji odlewów i odkuwek dla przemysłu. Największym akcjonariuszem firmy jest TDJ.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021