Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Serwis o emisjach: baza wiedzy, barometr trendów, forum doświadczeń

Autor: Oskar Filipowicz
Dodano: 24-09-2020 15:38 | Aktualizacja: 24-09-2020 15:39

Zielony Indeks, aktywny od niedawna serwis portalu WNP.PL, szybko wzbogaca się o nowe treści i funkcje. To pierwsze miejsce w polskim internecie z kompleksowym podejściem do zagadnienia emisji gazów cieplarnianych w gospodarce. Ambicje sięgają zresztą dalej.


Presja regulacji, ale także klientów odbiorów produktów skłania biznes do zmierzenia się z wyzwaniem polegającym na raportowaniu swoich emisji, a więc wpływu na zmiany klimatu – po to, by wskazywać na działania i ich efekty służące redukcji wpływu na środowisko.

Baza wiedzy

W odpowiedzi na ten trend powstał serwis Zielony Indeks - agregator danych i wiedzy mający służyć popularyzacji specjalistycznej wiedzy. Liczby i wskaźniki uzupełniane są przez publicystyką ekonomiczną, przez co serwis staje się użyteczny dla ludzi biznesu - menedżerów i przedsiębiorców nie będących fachowcami w dziedzinie emisji.

Zakres serwisu daleko wykracza poza energetykę – sektor gospodarki najczęściej kojarzony w Polsce z emisjami. Zielony Indeks WNP.PL jest otwarty na wszystkie gałęzie przemysłu i gospodarki. Jego siłą są aktualne informacje – te opisujące szeroki kontekst emisji, zarządzania nimi, ich ograniczania, ale także bieżące raporty poświęcone europejskiemu rynkowi uprawnień do emisji.

Czas na barometr

Trwają prace nad opracowaniem Zielonego Indeksu, od którego serwis zaczerpnął swoja nazwę – wskaźnika obrazującego stan i tempo zmian emisyjności polskiej gospodarki. Jako swoisty „barometr emisyjności” będzie on próbą obiektywizacji i parametryzacji złożonego trendu, ukaże jego dynamikę w czasie, ale posłuży także jako baza do komentarzy i dyskusji.

Wyszukiwarka firm pozwala na wgląd w poziomy emisji znaczących w polskiej gospodarce podmiotów, które z mocy przepisów lub „dobrowolnie” liczą i prezentują wielkość emisji wynikającą z procesów produkcyjnych zużycia energii czy paliw. W krótkich analitycznych tekstach przedstawiamy w nich podstawowe wskaźniki pokazujące relację między poziomem emisji a podstawowymi danymi ekonomicznymi firmy.

Baza firm poszerza się systematycznie - najbliższym celem jest osiągnięcie „krytycznej liczby” firmowych raportów, który będzie uprawniał do opracowania wskaźników reprezentatywnych dla sektorów i branż czy - z czasem - całej gospodarki. Tu Zielony Indeks jako serwis WNP.PL towarzyszy szeroko rozumianej transformacji polskiej gospodarki i zmianom w modelach biznesowych. Firmy dobrowolnie i przejrzyście informujące o swoich emisjach i działaniach je redukujących to wciąż światowa awangarda.

Doświadczenia i praktyka

I wreszcie - last but not least - czytelna intencja powstania serwisu Zielony Indeks – propagowanie przejrzystości w prezentacji danych środowiskowych i dobrych praktyk prośrodowiskowych. ”Dobre praktyki” to w serwisie obszar istotny dla firm wpisujących działania ograniczające emisje w swoje strategie CSR. Potencjalny walor pociągania za sobą innych, dzielenia się doświadczeniem, kreowania wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie i środowiskowo jest tu oczywisty, a służy mu formuła case studies.

Serwis  Zielony Indeks WNP.PL to oryginalne, powiązane z tematem treści i baza wiedzy. Od początku Zielony Indeks współpracuje z Grupą Ciech, jednym z potentatów polskiego sektora chemicznego.

Ambicją Zielonego Indeksu pozostaje opiniotwórczość i użyteczność - nie monopol i wszechwiedza. Dlatego rozszerzać się będzie także grono partnerów, ekspertów i specjalistów współpracujących z serwisem.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021