Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Jak wybrać instytucję finansową zarządzającą PPK?

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez PFR TFI
Dodano: 25-09-2020 15:28

Wybór instytucji finansowej to jedna z kluczowych decyzji, jakie pracodawca musi podjąć na etapie wprowadzania PPK w swojej firmie. Od tego wyboru zależy nie tylko sprawne i skuteczne wdrożenie, ale przede wszystkim efektywność zarządzania środkami uczestników, a także warunki współpracy podczas obsługi programu. Czym się kierować podczas wyboru, jakie kryteria wziąć pod uwagę i wreszcie, jak przeprowadzić proces wyboru? Na te pytania odpowie Henryk Baron, dyrektor ds. relacji z klientami PPK w PFR TFI.

Czas na dokonanie wyboru

Firmy przystępujące do PPK w ramach trwających drugiego i trzeciego etapu wdrożenia programu zbliżają się do decydującej fazy. Przedsiębiorcy zatrudniający od 20 do 249 osób do 27 października powinni podpisać umowę o zarządzanie, co oznacza, że nie mogą czekać z wyborem instytucji finansowej, której powierzą zarządzanie programem.

Kiedy dokonać takiego wyboru? Henryk Baron z PFR TFI wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o PPK, pracodawca wybiera instytucję finansową w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Rozumie się przez nią związki zawodowe lub – jeśli takie nie działają – przedstawicieli załogi wyłonionych zgodnie z zasadami przedstawicielstwa ad hoc, czyli powołanymi do przeprowadzenia konkretnego procesu. Wybór reprezentacji może odbyć się np. w formie wolnych, powszechnych i tajnych wyborów. Co istotne, jeśli na miesiąc przed upływem terminu, w którym pracodawca jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK nie zostanie osiągnięte porozumienie, a w przypadku firm przystępujących do PPK w ramach trwającego drugiego i trzeciego etapu terminem tym  jest  27 września, wtedy pracodawca będzie mógł sam dokonać wyboru, pamiętając o tym, by kryterium wyboru był szeroko rozumiany interes pracowników.

Choć ustawa o PPK nie wskazuje, w jakiej formie powinno zostać zawarte porozumienie, Henryk Baron zaleca, by udokumentować je na piśmie. Praktyka biznesowa pokazuje, że większość pracodawców w podobnych sytuacjach stosuje pisemna formę dokumentów. Dlatego najlepiej sporządzić np. protokół podsumowujący przeprowadzone z reprezentacją pracowników konsultacje. Wzory takich protokołów udostępniamy pracodawcom na życzenie – mówi Henryk Baron.

Kryteria wyboru

Pracodawcy wybierają instytucję zarządzającą PPK spośród 20 podmiotów. Maja zatem duże możliwości wyboru. Wielu przedsiębiorców ma jednak wątpliwości, czym kierować się, porównując dostępne oferty.

Zgodnie z ustawą podstawowym kryterium, które powinni wziąć pod uwagę pracodawcy, dokonując wyboru instytucji finansowej, jest interes osób zatrudnionych. Co to oznacza? Pracownicze Plany Kapitałowe to program nastawiony na długoterminowe oszczędzanie. W zależności od wieku uczestnika horyzont czasowy oszczędzania wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Warto dlatego wybrać instytucję stabilną, o ugruntowanej pozycji. W kontekście interesu zatrudnionych warto pamiętać też o roli instytucji finansowej w zakresie inwestowania powierzonych środków. Liczy się tu przede wszystkim efektywność w zarządzaniu – podkreśla Henryk Baron. I dodaje, że PFR TFI może pochwalić się w tej kwestii bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, co sprawia, że fundusze zdefiniowanej daty zarządzane przez PFR TFI plasują się w czołówce jeśli chodzi o osiągane stopy zwrotu w poszczególnych grupach.

Warto jednak podkreślić, że ustawa nie ogranicza listy kryteriów ani nie wskazuje tych, które mają charakter obligatoryjny. Oznacza to, że w praktyce pracodawca indywidualnie może stworzyć listę kryteriów w taki sposób, by jak najlepiej odpowiadały jego aktualnym potrzebom. Każdy przedsiębiorca ma własną kulturę organizacyjną, inny rodzaj dostępnych zasobów – biorąc je pod uwagę, powinien określić, na czym zależy mu najbardziej. Badania przeprowadzone przez IZFiA i IGTE po pierwszym etapie wdrażania PPK wykazały, że firmy, które już wdrożyły program, najczęściej oczekiwały od instytucji finansowych wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR, przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oraz pomocy w obsłudze systemów do zarządzania PPK i integracji ich z oprogramowaniem kadrowo-płacowym.  

W PFR na bieżąco przyglądamy się potrzebom pracodawców, spotykamy się z nimi i przygotowujemy ofertę tak, by zapewnić kompleksową obsługę, a jednocześnie elastyczność i indywidualne podejście do każdego pracodawcy. Dlatego stawiamy na edukację, nowoczesne systemy i doświadczony zespół. Dzięki temu możemy zapewnić pracodawcom wsparcie na każdym etapie wdrożenia, a także wygodną obsługę już po uruchomieniu programu. Nasze wsparcie nie ogranicza się wyłącznie do spełnienia wymagań ustawowych, ale podchodzimy do tego zagadnienia w sposób strategiczny. Prowadzimy szkolenia, dzielimy się z pracodawcami wiedzą. Chcemy w ten sposób ułatwić pracodawcom prowadzenie programu, a uczestnikom pokazać korzyści, na jakie mogą liczyć w związku z oszczędzaniem w PPK – podsumowuje Henryk Baron.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020