Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

TFI mogą zawiesić wypłaty

Autor: Gazeta Prawna
Dodano: 06-02-2008 12:19

Zarejestrowany w Luksemburgu, ale działający w Polsce fundusz HSBC Global Investment Funds zdecydował się zawiesić na jeden dzień wycenę swoich jednostek - pisze "Gazeta Prawna".

To pierwszy przypadek w czasie ostatnich gwałtownych spadków, gdy polscy inwestorzy nie mogli wycofać swoich aktywów z Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Dziennik przypomina, że polskie prawo pozwala na zamrożenie wypłat środków z funduszy. TFI może zawiesić umorzenia, gdy w ciągu dwóch tygodni suma wartości odkupionych jednostek uczestnictwa oraz jednostek, których wykupu zażądano przekroczy 10 procent wartości aktywów funduszu - czytamy w "GP".

Mimo, że w styczniu taka sytuacja zdarzyła się co najmniej w przypadku kilku TFI, dotąd żaden fundusz nie zdecydował się na zawieszenie wyceny swoich jednostek.

Specjaliści jednak uspokajają. Zawieszenie wyceny jednostek jest dla klientów korzystne, ponieważ prawdopodobnie zapobiega obniżeniu wartości jednostek TFI. Zabieg taki ma przede wszystkim chronić fundusze przed masową wyprzedażą jednostek, gdy sytuacja na giełdzie jest niekorzystna. To z kolei mogłoby doprowadzić do paniki na giełdzie i jeszcze większych spadków cen akcji.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021