Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Słowacja: Rozbieżności w podejściu do państwa prawa wśród partnerów z V4

Autor: PAP
Dodano: 08-10-2020 15:33

Podczas dyskusji na Forum GLOBSEC, dotyczącej przyszłości tworzonej przez Polskę, Czechy, Węgry i Słowację Grupy Wyszehradzkiej (V4), w czwartek w Bratysławie omawiano m.in. kwestię powiązania funduszy unijnych z zasadami państwa prawa oraz politykę wobec Białorusi.

Ministrowie spraw zagranicznych: Węgier Peter Szijjarto, Czech Tomasz Petrziczek i Słowacji Ivan Korczok oraz wiceminister spraw zagranicznych Polski Szymon Szynkowski vel Sęk wysoko ocenili dotychczasową współpracę w ramach V4 i uznali, że grupa stanowi wpływową część Unii Europejskiej.

Według Szynkowskiego vel Sęka V4 jest symbolem Europy Środkowej. Polski dyplomata zwrócił uwagę na znaczenie konsultacji premierów krajów Grupy przed każdą Radą Europejską. Podkreślił również rangę projektów obejmujących rozwijanie infrastruktury w osi północ-południe.

Korczok zaznaczył, że współpraca w V4 ma pragmatyczny charakter i obejmuje wszelkie zagadnienia, w których zgadzają się ze sobą współtworzące ją kraje. Petrziczek zauważył z kolei, że po 30 latach współpracy Grupa nadal ma sens, i przypomniał m.in. o wspólnych projektach realizowanych np. z Niemcami w Maroku, a więc daleko poza obszarem V4.

Szef węgierskiej dyplomacji Szijjarto powiedział, że współpraca wyszehradzka jest ważnym elementem polityki Węgier. Zwrócił uwagę, że tylko dzięki niej udało się doprowadzić do zablokowania tzw. obowiązkowych kwot związanych z przyjmowaniem uchodźców.

Podczas dyskusji panelowej rozmawiano m.in. o powiązaniu przestrzegania zasad praworządności z funduszami unijnymi. Takiej zależności sprzeciwił się Szijjarto, który podkreślił, że Węgry ze względu na wysoki wzrost gospodarczy nie tylko pobierają pieniądze z UE.

Próby powiązania stanu praworządności z finansami europejskimi węgierski dyplomata nazwał szantażem i "polityką kłamstwa". Przypomniał, że od wielu lat powtarza, iż w dyskusjach na ten temat niezbędne są konkretne przykłady, a nie tylko mówienie o "chorej demokracji".

Węgierski minister podkreślił, że panujący w jego kraju system polityczny jest wynikiem sukcesów wyborczych i rządów sprawowanych w imieniu obywateli.

Szynkowski vel Sęk zgodził się z węgierskim politykiem i zwrócił uwagę na niedawne słowa wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katariny Barley, która w wywiadzie dla niemieckiego radia Deutschlandfunk, wypowiadając się w kontekście Polski i Węgier, mówiła o "finansowym zagłodzeniu". Polski wiceminister uznał tę wypowiedź za absolutnie niedopuszczalną.

Petrziczek i Korczok podkreślali, że zobowiązania do respektowania zasad państwa prawa są fundamentem UE. Szef czeskiej dyplomacji powiedział, że żaden kraj nie jest idealny, a jego słowacki odpowiednik zauważył, że jego rząd doszedł do władzy dzięki podkreślaniu znaczenia praworządności.

W części debaty, która dotyczyła polityki zagranicznej UE, Szynkowski vel Sęk ocenił, że do rozwiązania kwestii białoruskich potrzebne są otwarte kanały komunikacji, ale powinno to dotyczyć jedynie wiarygodnych partnerów. Dodał, że nie wierzy w wiarygodność dialogu z Moskwą.

Po debacie szef słowackiej dyplomacji napisał w mediach społecznościowych, że jako przejaw solidarności z Warszawą i Wilnem wezwał do Bratysławy szefa słowackiej misji dyplomatycznej w Mińsku.

Dyskusja odbyła się w tradycyjnej formule, z bezpośrednim udziałem zaproszonych gości. Z powodu pandemii koronawirusa większość wydarzeń podczas Forum GLOBSEC prowadzonych jest częściowo przez internet.

Z Bratysławy Piotr Górecki

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020