Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

UE: Szefowie MSZ ponownie podkreślają: Łukaszenka nie ma demokratycznego mandatu (aktualizacja)

Autor: PAP
Dodano: 12-10-2020 16:23

Wybory prezydenckie na Białorusi z 9 sierpnia nie były ani wolne, ani uczciwe, a Alaksandr Łukaszenka nie ma legitymacji demokratycznej - wynika z konkluzji przyjętych przez ministrów spraw zagranicznych państw UE na poniedziałkowym spotkaniu w Luksemburgu.

Ministrowie potwierdzili swoje pełne poparcie dla suwerenności i niepodległości Białorusi oraz dla demokratycznego prawa Białorusinów do wyboru swojego prezydenta w nowych, wolnych i uczciwych wyborach, bez ingerencji z zewnątrz.

Szefowie MSZ państw UE zdecydowanie potępili przemoc, jaką władze białoruskie stosują wobec pokojowych demonstrantów i wezwali do uwolnienia wszystkich arbitralnie zatrzymanych osób, w tym więźniów politycznych. W tym kontekście w konkluzjach przypomniano o sankcjach nałożonych na 40 osób odpowiedzialnych za sfałszowanie wyborów prezydenckich i brutalne tłumienie pokojowych protestów oraz o gotowości UE do podjęcia dalszych sankcji wobec podmiotów i wysokich rangą urzędników, w tym Łukaszenki.

UE ograniczy współpracę dwustronną z władzami Białorusi na szczeblu centralnym, zwiększy zaś swoje wsparcie dla narodu białoruskiego i społeczeństwa obywatelskiego.

Do takiej strategii zostanie dostosowana pomoc finansowa dla tego kraju, czego przykładem jest natychmiastowe udostępnienie przez UE dodatkowych środków finansowych przekazanych na rzecz ofiar przemocy, organizacji pozarządowych i niezależnych mediów - zaznaczono w komunikacie.

W przyjętym przez ministrów stanowisku podkreślono, że UE jest gotowa znacznie zwiększyć swoje zaangażowanie polityczne, współpracę sektorową i pomoc finansową dla Białorusi. Warunkiem tych działań jest jednak przestrzeganie przez władze tego kraju zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. By liczyć na pomoc UE, władze Białorusi muszą zaprzestać represji i nadużyć, promować poważny, wiarygodny i pluralistyczny proces polityczny prowadzący do wolnych i uczciwych wyborów obserwowanych przez OBWE.

Wreszcie, UE wzywa władze Białorusi do zaangażowania się w "pluralistyczny dialog narodowy" i jest gotowa wspierać pokojową przemianę demokratyczną za pomocą różnych instrumentów, w tym kompleksowego planu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi.

Łukasz Osiński

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020