Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020

Bruksela przedstawia plan nowego Bauhausu. Chodzi o renowację budynków

Autor: Kalina Olejniczak
Dodano: 14-10-2020 16:35 | Aktualizacja: 14-10-2020 17:41

Unia Europejska chce połączyć swoje dążenie do redukcji emisji z nowym stylem projektowania miast i budynków. Ogłoszona w środę inicjatywa Fala Renowacji (Renovation Wave) to element przejścia na zrównoważoną gospodarkę w ramach strategii Zielonego Ładu.

Komisja Europejska opublikowała w środę 14 października harmonogram działań, którego założeniem jest co najmniej podwojenie  rocznego poziomu renowacji zasobów budowlanych na kontynencie. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen obiecała stworzyć centrum dla architektów, inżynierów i artystów, co ma spowodować transformację miast na dużą skalę i przyczynić się do rozwoju zrównoważonego projektowania.

- Nowy europejski ruch Bauhaus ma być pomostem między światem nauki i technologii a światem sztuki i kultury - powiedziała von der Leyen.  - Chodzi o nową estetykę Europejskiego Zielonego Ładu, łączącą dobry projekt ze zrównoważonym rozwojem.

Inicjatywa Fala Renowacji (Renovation Wave) określa działania potrzebne do modernizacji domów i biur w UE oraz spełnienia bardziej rygorystycznych celów klimatycznych na następną dekadę. Budynki odpowiadają za ponad jedną trzecią emisji gazów cieplarnianych w UE, a poprawa ich efektywności energetycznej jest warunkiem wstępnym osiągnięcia celu, jakim jest osiągnięcie pozycji pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r.

Czytaj też: Michał Kurtyka: Zielony Ład pomoże w wyjściu z kryzysu po Covid-19

Według Komisji tylko 1 proc. zasobów budowlanych w UE poddaje się corocznej renowacji w celu zapewnienia efektywności energetycznej. Jego podwojenie oznaczałoby modernizację 35 milionów budynków w ciągu najbliższych 10 lat, co nie tylko przyniesie korzyści dla środowiska, ale także stworzy aż 160 tys. zielonych miejsc pracy.

Aby przyspieszyć modernizację, UE chce zaproponować surowsze przepisy dotyczące efektywności energetycznej, w tym stopniowe wprowadzanie obowiązkowych minimalnych norm charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków. Komisja chce również rozszerzyć rynek produktów i usług budownictwa zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Inicjatywa Fala Renowacji będzie finansowana z unijnego programu naprawy gospodarczej i innych instrumentów wsparcia, w tym zachęt dla inwestorów prywatnych. Państwa członkowskie mogą wykorzystać środki z budżetu UE o wartości 1,8 bln euro i wspólnie finansowanego instrumentu naprawczego tylko wtedy, gdy przedstawią plany zgodne z szerszymi celami politycznymi. Wśród celów „sztandarowych” wyróżniono remonty budynków.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2020