Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Otręby zamiast plastiku. NCBR wspiera zielone projekty polskich firm

Autor: PSZ
Dodano: 16-10-2020 17:27 | Aktualizacja: 30-10-2020 14:08

Inteligentny kosz segregujący odpady, biodegradowalne naczynia jednorazowe z otrąb pszennych czy monitoring wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze - to tylko niektóre proekologiczne projekty, które udało się zrealizować przy wsparciu finansowemu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspierając biznes inicjuje działanie wielu proekologicznych mechanizmów. Jednym z przykładów takich rozwiązań zrealizowanych pod auspicjami NCBR jest projekt firmy Biotrem Sp. z o.o., która wdrożyła produkcję jednorazowych naczyń z biodegradowalnego surowca, jakim są otręby pszenne. Materiał pozyskuje się jako uboczny produkt mielenia mąki. Talerze i miski ze sprasowanych otrąb mogą przez pół godziny być zasobnikami dla gorącej żywności. Następnie potrzebują zaledwie miesiąca, by w pełni się rozłożyć.

Jednorazowe naczynia z otrąb okazują się być doskonałą alternatywą dla naczyń jednorazowych z papieru lub tworzyw sztucznych, których produkcja jest uciążliwa dla środowiska. Proces technologiczny Biotremu nie wymaga znacznych ilości wody, wydobycia surowców, ani stosowania związków chemicznych.

Odpady i biomasa

Z pomocą NCBR powstały też projekty, które pomagają zapanować nad coraz bardziej skomplikowaną materią gospodarki odpadami. Przy wsparciu Centrum polska firma Bin-e skonstruowała i wdrożyła do produkcji kosze na śmieci, które z pomocą systemu sensorów samodzielnie segregują wrzucane do nich odpady na cztery frakcje: papier, szkło, plastik i puszki.

Z kolei firma Koltex Recykling w ramach Szybkiej Ścieżki NCBR pracuje nad recyklingiem gęsto zadrukowanych i zanieczyszczonych odpadów foliowych. Jej wytłaczająco-granulujący Foil Recycling System ma przyczynić się do zwiększenia poziomu przetwarzania takich odpadów.

Zobacz także: Zielona gospodarka z mocnym wsparciem od NCBR

Natomiast konsorcjum, którego liderem jest Fabryka Kotłów "FAKO" a członkami S.E.A. WAGNER, Politechnika Warszawska oraz Politechnika Krakowska pracuje nad odzyskiwaniem energii z odpadów komunalnych i biomasy.

Utylizacja odpadów komunalnych poprzez wykorzystanie ich do produkcji energii na małą skalę do chwili obecnej była ograniczona, głównie ze względu na obecność szkodliwych składników. W ramach wartego niemal 7,8 mln zł projektu powstaje innowacyjna technologia odzyskująca energię z wyselekcjonowanych frakcji odpadów. Uzyskiwane produkty spalania stałe i ciekłe są przyjazne dla środowiska, zaś emisja zanieczyszczeń gazowych spełnia kryteria krajowych wymagań i unijnych dyrektyw.

Projekt wprowadza nowe rozwiązania, przygotowane przez członków konsorcjum, takie jak: technologia termicznego przekształcania biomasy, specjalna konstrukcja wymienników ciepła w kotle czy systemy rozpylania płynnych reagentów.

Bardziej efektywnemu zagospodarowaniu biomasy poświęcony jest także projekt MISCOMAR. Jego głównym celem jest wypracowanie technik produkcji biomasy na terenach wyłączonych z produkcji rolnej poprzez:

Koncepcja przedsięwzięcia obejmuje wykorzystanie gleb rolniczych zanieczyszczonych metalami ciężkimi, zrównoważone wykorzystanie gleb odłogowanych oraz poprawę stanu ekologicznego gleb intensywnie wykorzystywanych rolniczo.

Bezpieczniejsze OZE

Uczynieniu energetyki bardziej przyjaznej środowisku naturalnemu ma również sprzyjać przedsięwzięcie, które doprowadziło do opracowania i przetestowania prototypu urządzenia do automatycznego monitorowania wpływu elektrowni wiatrowych na nietoperze i ptaki.

W ramach projektu wykonany został i przetestowany w warunkach rzeczywistych prototyp urządzenia B-finder, pierwszego na świecie wysoko skutecznego rozwiązania służącego do automatycznego rejestrowania kolizji nietoperzy i ptaków z elektrowniami wiatrowymi i wskazującego lokalizację ofiar.

Przeprowadzono badania przemysłowe i prace rozwojowe służące zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu planowanego urządzenia w warunkach rzeczywistych na polu badawczym wokół elektrowni wiatrowej. Efekt projektu został zaprezentowany na kilku konferencjach i targach branżowych, a także wprowadzony do oferty komercyjnej firmy EMPEKO S.A.

To tylko niektóre z zielonych projektów realizowanych ze wsparciem finansowym NCBR. Centrum stale uruchamia nowe konkursy, do których mogą aplikować zarówno instytucje badawcze, start-upy, jak i dojrzałe firmy.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021