Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023

Grupa SuperDrob debiutuje w Zielonym Indeksie

Autor: Piotr Stefaniak
Dodano: 26-10-2020 13:08

SuperDrob, grupa kapitałowa wywodząca się z rodzinnej firmy, to jeden z szybko rozwijających się podmiotów polskiej branży spożywczej. Tylko w ostatnich pięciu latach zwiększała przychody w dwucyfrowym tempie. Tak szybki rozwój i technologie stosowane w zakładach rodzą określone skutki dla środowiska naturalnego. Firma radzi sobie i z tymi wyzwaniami.


W 2019 roku GK SuperDrob uzyskała 1,77 mld zł przychodów, wobec 934 mln w 2017 r. Szybki rozwój oznacza wzrost oddziaływania na środowisko, ale skalę można ograniczać. Przede wszystkim przez podnoszenie efektywności energetycznej procesów.

Grupa kapitałowa SuperDrob rośnie wraz z rynkiem krajowym i eksportem (ma on ok. 44-proc. udział w łącznej sprzedaży), jak również dzięki automatyzacji i powiększaniu mocy przetwórczych oraz akwizycjom. Obecnie w jej skład wchodzi siedem zakładów – przejęte są właśnie modernizowane.

Efektywny chłód

Ze względu na specyfikę działalności, wymagającej utrzymywana na stałym, niskim poziomie temperatury miejsc pracy, zakłady produkcyjne zużywają dużo energii elektrycznej. Najwięcej pochłaniają maszynownie chłodnicze – ponad 92 proc. poboru całej energii elektrycznej. To właśnie wokół zmniejszenia energochłonności, a zatem i pośrednio emisji gazów cieplarnianych, koncentruje się większość planów inwestycyjnych zarządu.

Dotychczas w każdym z zakładów zainstalowane zostały nowoczesne systemy monitorujące temperaturę. Dzięki przesyłaniu online informacji o zmianach temperatury, można nie tylko zachować wymagane reżimy technologiczne, ale i szybciej reagować oraz lepiej gospodarować energią.

W latach 2018-19 grupa zrealizowała wiele mniejszych inwestycji, obejmujących montaż tuneli zamrażalniczych, uszczelnienie instalacji amoniakalnych i osłon termicznych dla zaworów, izolacje zimno- i ciepłochronne (np. odkamienianie skraplaczy maszynowni chłodniczej).

„Tymi małymi krokami osiągamy wielkie cele, dzięki którym w 2019 roku udało nam się obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną o 1,3 proc. GJ w skali roku, liczoną na tonę produkcji”, informuje zarząd.

W 2019 r. Grupa zużyła 601 248,00 GJ energii elektrycznej, o 13,7 proc. więcej niż rok wcześniej, ale przy wzroście sprzedaży o 18,7 proc. liczonej rdr.

SuperDrob wytwarza zarówno prąd i ciepło samodzielnie (ok. 63 proc. zużycia), jak i kupuje je na zewnątrz. Własna produkcja energii oparta jest na spalaniu węgla i gazu.

Emisja gazów cieplarnianych

W 2019 roku grupa SuperDrob odpowiedzialna była za emisję 28 398,3 ton gazów cieplarnianych, w przeliczeniu na CO2e. Ich wolumen był to o 3,8 proc. większy niż rok wcześniej (27 361,6 ton).

Są to dane w tzw. ujęciu scope 1, tj. obejmują emisje z bezpośredniej produkcji. Nie uwzględniają emisji pośredniej wynikającej z: zakupu energii elektrycznej i cieplnej (scope 2) oraz powstającej w łańcuchu dostaw (scope 3).

W ponad 99,9 proc. emisja CO2e pochodziła z procesów chłodniczych i wytwarzania pary, reszta - węglowodorów fluoru (HFC).

Wskaźniki relatywne

W 2019 r. przychody grupy SuperDrob wzrosły o 18,7 proc. w porównaniu do 2018 r., natomiast emisja CO2e na 1 zł przychodów (0,016 kg) zmalała o 11,1 proc. (0,018 kg w 2018 r.).

Na 1 mln zł przychodów w 2019 roku emisje Grupy wyniosły zatem 16 ton, w porównaniu z 18 tonami w 2018 r.

Na 1 zł EBITDA przypadło w 2019 r. 0,4636 kg CO2, w porównaniu z 0,6575 w 2018 r., czyli ich poziom zmalał o 29,5 proc., przy wzroście wartości EBITDA o 47,2 proc. (odpowiednio: 61,26 i 41,62 mln zł).

Na jednego pracownika w 2019 roku przypadła emisja 18 ton CO2e, wobec 18,38 ton w 2018 r., czyli poziom ten zmalał o 2,1 proc., przy wzroście zatrudnienia o 5,9 proc. (odpowiednio: 1577 i 1489 osób).

Teraz słońce i gaz

Największym wyzwaniem inwestycyjnym na lata 2020-21 jest montaż instalacji fotowoltaicznych we wszystkich lokalizacjach grupy, informuje zarząd SuperDrob. Przyniesie to wymierne oszczędności w zużyciu prądu i pozwoli na zmniejszenie emisji wszystkich gazów cieplarnianych przez zakłady Grupy. Inwestycje te mają być zakończone do czerwca 2021 roku.

W ub.r. zmniejszono pobór energii cieplnej z kotłowni węglowej w Karczewie dzięki instalacji amoniakalnej pompy ciepła. Jest ona przeznaczona do podgrzewania wody do celów technologicznych i użytkowych. Ciepło do tego procesu pobierane jest w wyniku skraplania przegrzanych oparów amoniaku. Efekt – redukcja emisji gazów do otoczenia.

Modernizacji wymaga też kotłownia węglowa w zakładzie w Karczewie. Choć spełnia ona wymogi unijne dzięki instalacji nowych filtrów workowych, do 2030 r. zostanie przystosowana do paliwa gazowego.

Nowe wyzwanie

Obecnie największym wyzwaniem jest wyposażenie nowego zakładu w Goleniowie, przejętego przez GK SuperDrob w październiku 2019 roku. Mają być tam wdrożone najbardziej energooszczędne rozwiązania energetyczne istniejące na rynku.

W Goleniowie działać będzie zupełnie nowa maszynownia chłodnicza o mocy 3,5 MW, do której wprowadzi się odzysk ciepła ze skroplonych oparów amoniaku i ciepła z oleju sprężarek. Będzie ono służyło do podgrzewania wody użytkowej, wykorzystywanej też do mycia zakładów. Odzyskanie energii z samej pracy maszyn będzie miało istotny wpływ na redukcję zużycia gazu.

Nowoczesny system wentylacji i inne rozwiązania sprawią, że będzie to jeden z najnowocześniejszych i energooszczędnych zakładów tego typu w Polsce. Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2023