Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 27-10-2020 07:15

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-10-27 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie -0,01 0,00 0,00 0,08 0,10 1,49
Polska 5-letnie 0,47 0,50 0,48 0,62 0,76 1,72
Polska 10-letnie 1,22 1,24 1,27 1,30 1,37 1,98
Węgry 3-letnie 1,27 1,27 1,25 1,34 0,96 0,41
Węgry 5-letnie 1,76 1,75 1,71 1,74 1,25 0,98
Węgry 10-letnie 2,33 2,30 2,22 2,41 2,08 1,97
Czechy 2-letnie 0,02 0,04 0,07 0,05 0,12 1,30
Czechy 5-letnie 0,58 0,59 0,58 0,56 0,68 1,07
Czechy 10-letnie 1,07 1,07 1,05 0,87 0,95 1,39
Turcja 2-letnie 13,80 13,71 13,35 12,56 10,30 12,62
Turcja 5-letnie 13,73 13,52 13,09 11,56 11,56 13,03
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,64 -0,63 -0,64 -0,57 -0,55 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,60 -0,60 -0,63 -0,54 -0,42 -0,37
Irlandia 10-letnie -0,23 -0,22 -0,26 -0,17 -0,07 0,05
Włochy 2-letnie -0,36 -0,34 -0,33 -0,21 -0,07 -0,20
Włochy 5-letnie 0,11 0,13 0,11 0,27 0,49 0,33
Włochy 10-letnie 0,74 0,76 0,72 0,89 1,00 0,95
Portugalia 2-letnie -0,56 -0,55 -0,60 -0,58 -0,44 -0,52
Portugalia 5-letnie -0,34 -0,31 -0,34 -0,22 -0,16 -0,18
Portugalia 10-letnie 0,16 0,17 0,14 0,27 0,36 0,22
Hiszpania 2-letnie -0,55 -0,55 -0,56 -0,50 -0,39 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,29 -0,28 -0,37 -0,30 -0,21 -0,18
Hiszpania 10-letnie 0,19 0,20 0,16 0,25 0,35 0,27
Niemcy 2-letnie -0,76 -0,76 -0,79 -0,71 -0,65 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,77 -0,77 -0,81 -0,72 -0,64 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,58 -0,57 -0,63 -0,53 -0,45 -0,36
Francja 2-letnie -0,69 -0,68 -0,70 -0,65 -0,61 -0,61
Francja 5-letnie -0,65 -0,65 -0,69 -0,60 -0,51 -0,40
Francja 10-letnie -0,30 -0,30 -0,34 -0,25 -0,15 -0,06
Wielka Brytania 2-letnie -0,03 -0,03 -0,07 -0,07 -0,09 0,52
Wielka Brytania 5-letnie -0,03 -0,03 -0,09 -0,09 -0,10 0,48
Wielka Brytania 10-letnie 0,28 0,28 0,17 0,19 0,14 0,68
Japonia 2-letnie -0,13 -0,13 -0,13 -0,15 -0,11 -0,23
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,11 -0,12 -0,10 -0,26
Japonia 10-letnie 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 -0,14
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,14 0,13 0,15 1,62
USA 5-letnie 0,35 0,35 0,33 0,27 0,29 1,62
USA 10-letnie 0,80 0,80 0,79 0,65 0,62 1,79

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021