Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 28-10-2020 07:16

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-10-28 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie -0,01 -0,01 0,01 0,08 0,10 1,49
Polska 5-letnie 0,43 0,47 0,49 0,62 0,74 1,72
Polska 10-letnie 1,17 1,22 1,27 1,30 1,36 1,98
Węgry 3-letnie 1,27 1,27 1,26 1,34 0,95 0,41
Węgry 5-letnie 1,77 1,76 1,72 1,74 1,23 0,98
Węgry 10-letnie 2,32 2,33 2,25 2,41 2,06 1,97
Czechy 2-letnie 0,02 0,02 0,07 0,05 0,12 1,30
Czechy 5-letnie 0,58 0,58 0,59 0,56 0,68 1,07
Czechy 10-letnie 1,07 1,07 1,04 0,87 0,95 1,39
Turcja 2-letnie 13,99 13,80 13,40 12,56 10,30 12,62
Turcja 5-letnie 13,97 13,73 13,04 11,56 11,56 13,03
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,66 -0,64 -0,63 -0,57 -0,58 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,62 -0,60 -0,62 -0,54 -0,46 -0,37
Irlandia 10-letnie -0,25 -0,23 -0,24 -0,17 -0,11 0,05
Włochy 2-letnie -0,38 -0,36 -0,33 -0,21 -0,07 -0,20
Włochy 5-letnie 0,08 0,11 0,11 0,27 0,48 0,33
Włochy 10-letnie 0,70 0,74 0,73 0,89 0,99 0,95
Portugalia 2-letnie -0,57 -0,56 -0,58 -0,58 -0,44 -0,52
Portugalia 5-letnie -0,37 -0,34 -0,32 -0,22 -0,15 -0,18
Portugalia 10-letnie 0,13 0,16 0,16 0,27 0,35 0,22
Hiszpania 2-letnie -0,56 -0,55 -0,55 -0,50 -0,39 -0,39
Hiszpania 5-letnie -0,31 -0,29 -0,36 -0,30 -0,21 -0,18
Hiszpania 10-letnie 0,16 0,19 0,18 0,25 0,34 0,27
Niemcy 2-letnie -0,77 -0,76 -0,78 -0,71 -0,67 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,80 -0,77 -0,80 -0,72 -0,67 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,62 -0,58 -0,61 -0,53 -0,49 -0,36
Francja 2-letnie -0,71 -0,69 -0,70 -0,65 -0,61 -0,61
Francja 5-letnie -0,68 -0,65 -0,68 -0,60 -0,54 -0,40
Francja 10-letnie -0,33 -0,30 -0,33 -0,25 -0,19 -0,06
Wielka Brytania 2-letnie -0,05 -0,03 -0,07 -0,07 -0,10 0,52
Wielka Brytania 5-letnie -0,05 -0,03 -0,08 -0,09 -0,13 0,48
Wielka Brytania 10-letnie 0,23 0,28 0,19 0,19 0,11 0,68
Japonia 2-letnie -0,12 -0,13 -0,13 -0,14 -0,12 -0,21
Japonia 5-letnie -0,10 -0,09 -0,10 -0,11 -0,11 -0,24
Japonia 10-letnie 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 -0,12
USA 2-letnie 0,15 0,15 0,15 0,13 0,14 1,64
USA 5-letnie 0,33 0,33 0,36 0,26 0,26 1,66
USA 10-letnie 0,77 0,77 0,82 0,65 0,58 1,84

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021