Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Jak mierzyć czystość powietrza a nawet ją przewidywać

Autor: Artykuł promocyjny dostarczony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Dodano: 30-10-2020 09:15

Budowa sieci sensorów powietrza oraz opracowanie aplikacji analizującej dane, których dostarczają – takie zadanie postawił przed sobą krakowski start-up. Prognozowanie stanu powietrza jest niezwykle ważne dla sportowców, osób starszych i osób cierpiących na choroby układu oddechowego. Większość dostępnych danych dotyczących zanieczyszczeń opisywała stan sprzed jakiegoś czasu – najczęściej paru godzin. Aplikacja przygotowana przez AIRLY, agregująca dane również z opracowanych przez nią czujników, pozwala przewidywać stan powietrza z wyprzedzeniem. Projekt powstał przy wsparciu m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, otrzymując dofinansowanie z Funduszy Europejskich.


Smog od zawsze jest problemem, jednak dopiero od niedawna zaczęliśmy zwracać na niego tak dużą uwagę. Więcej czasu poświęcamy zagadnieniu zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, czyli w okresie grzewczym kiedy mamy do czynienia ze wzrostem zanieczyszczenia powietrza. Celem projektu Airly jest opracowanie efektywnej prognozy jakości powietrza i mierzenie nowych parametrów. Przy wsparciu m.in. NCBR powstał projekt, który mierzy poza pyłami zawieszonymi także tlenki azotu, siarki, ozon czy tlenek węgla. Zbierane dane są umieszczane na platformie analitycznej, skąd są dystrybuowane do zainteresowanych. Dodatkowo autorzy projektu wykonują prognozę jakości powietrza, opartą o uczenie maszynowe, które pozwala obserwować bardzo różne trendy w obszarze zanieczyszczenia powietrza.

 

Projekt Airly uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021