Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP
Dodano: 05-11-2020 07:14

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2020-11-05 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,00 0,01 -0,01 0,03 0,11 1,41
Polska 5-letnie 0,32 0,36 0,40 0,57 0,65 1,73
Polska 10-letnie 1,14 1,17 1,16 1,33 1,27 1,97
Węgry 3-letnie 1,22 1,24 1,26 1,35 0,97 0,38
Węgry 5-letnie 1,62 1,65 1,73 1,72 1,28 0,91
Węgry 10-letnie 2,18 2,21 2,27 2,30 2,07 1,92
Czechy 2-letnie 0,01 0,01 0,02 0,07 0,09 1,27
Czechy 5-letnie 0,57 0,57 0,58 0,51 0,64 1,06
Czechy 10-letnie 1,07 1,06 1,07 0,85 0,91 1,42
Turcja 2-letnie 14,89 14,86 13,99 12,57 11,07 11,98
Turcja 5-letnie 14,17 14,18 13,97 11,56 11,56 12,57
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,68 -0,67 -0,65 -0,57 -0,59 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,64 -0,63 -0,60 -0,56 -0,52 -0,37
Irlandia 10-letnie -0,28 -0,26 -0,24 -0,17 -0,16 0,05
Włochy 2-letnie -0,38 -0,35 -0,32 -0,27 -0,08 -0,19
Włochy 5-letnie 0,11 0,16 0,15 0,18 0,45 0,35
Włochy 10-letnie 0,69 0,73 0,77 0,78 0,95 1,00
Portugalia 2-letnie -0,63 -0,61 -0,58 -0,57 -0,46 -0,54
Portugalia 5-letnie -0,44 -0,42 -0,36 -0,25 -0,22 -0,18
Portugalia 10-letnie 0,07 0,08 0,15 0,22 0,30 0,23
Hiszpania 2-letnie -0,59 -0,58 -0,56 -0,52 -0,43 -0,42
Hiszpania 5-letnie -0,36 -0,35 -0,29 -0,32 -0,26 -0,17
Hiszpania 10-letnie 0,09 0,11 0,18 0,22 0,28 0,31
Niemcy 2-letnie -0,79 -0,79 -0,79 -0,71 -0,71 -0,65
Niemcy 5-letnie -0,82 -0,81 -0,81 -0,73 -0,73 -0,60
Niemcy 10-letnie -0,64 -0,62 -0,63 -0,54 -0,55 -0,35
Francja 2-letnie -0,71 -0,72 -0,71 -0,66 -0,62 -0,59
Francja 5-letnie -0,71 -0,70 -0,67 -0,62 -0,59 -0,40
Francja 10-letnie -0,36 -0,34 -0,33 -0,26 -0,24 -0,04
Wielka Brytania 2-letnie -0,07 -0,04 -0,06 -0,04 -0,07 0,55
Wielka Brytania 5-letnie -0,07 -0,04 -0,07 -0,06 -0,13 0,50
Wielka Brytania 10-letnie 0,21 0,27 0,21 0,25 0,08 0,73
Japonia 2-letnie -0,13 -0,11 -0,12 -0,13 -0,12 -0,23
Japonia 5-letnie -0,11 -0,10 -0,10 -0,11 -0,11 -0,26
Japonia 10-letnie 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 -0,12
USA 2-letnie 0,14 0,14 0,15 0,14 0,12 1,62
USA 5-letnie 0,31 0,33 0,37 0,34 0,22 1,66
USA 10-letnie 0,73 0,76 0,82 0,78 0,55 1,86

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021