Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

NCBR ma trampolinę dla innowacyjnych pomysłów. To program BRIdge Alfa

Autor: PSZ
Dodano: 16-11-2020 14:38

Innowacyjny pomysł to za mało, by osiągnąć sukces biznesowy. Bez odpowiednich pieniędzy, trudno sprawdzić jego przydatność w praktyce a następnie wdrożyć do komercyjnych zastosowań. Start-upom znajdującym się na wczesnym etapie, jakim jest faza seed, pomaga program BRIdge Alfa, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.


Bazujący na funduszach europejskich program BRIdge Alfa działa od 2016 roku a jego celem jest wspieranie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnej fazie rozwoju oraz zwiększanie zaangażowania inwestorów prywatnych w finansowanie badań i rozwoju. W ramach programu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło w dwóch konkursach grupę blisko 60 wehikułów inwestycyjnych, które mają wspierać młode innowacyjne firmy.

- BRIdge Alfa skierowany jest do projektów znajdujących się we wczesnej fazie, gdy ryzyko niepowodzenia inwestycyjnego jest największe, ale można je zweryfikować relatywnie niedużym kosztem. Wsparte w ten sposób projekty stanowią na następnym etapie atrakcyjny produkt dla funduszy venture capital. Program zasypuje więc lukę kapitałową, która utrudnia naukowcom dotarcie ze swoimi projektami do biznesu - mówi Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W jego ramach działają fundusze typu venture capital, nazwane właśnie  BRIdge Alfa (wielkie litery od słów Badania, Rozwój, Innowacje), które wyszukują najlepsze pomysły naukowców i przedsiębiorców, aby wesprzeć je w fazie seed i pre-seed, gdy ryzyko niepowodzenia jest największe. Zespoły projektowe czy młode spółki technologiczne mogą także samodzielnie się zgłaszać bezpośrednio do funduszy przedstawiając swój pomysł i plan działania.

Zobacz także: Zielona gospodarka z mocnym wsparciem od NCBR

Fundusze BRIdge Alfa selekcjonują pomysły pod kątem ich potencjału technologicznego i biznesowego, a co za tym idzie szansy na efektywną komercjalizację. Wybrane w ten sposób projekty mają większe szanse na rozwój, a z czasem na wejście na rynek i zaoferowanie klientom nowatorskich produktów lub usług.

Wsparcie kapitałowe NCBR sprawia, że większą część ryzyka przyjmuje podmiot publiczny. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi około 1 mln zł, z czego 80 proc. stanowi właśnie wkład NCBR, a 20 proc. pochodzi od inwestorów prywatnych. Współfinansują oni projekt w zamian za objęcie udziałów w spółce, proporcjonalnie do zainwestowanych środków. Poza pieniędzmi fundusz oferuje również wsparcie biznesowe.

Budżet funduszy BRIdge Alfa jest przeznaczony na sfinalizowanie prac badawczo-rozwojowych w fazie Proof of Principle (wstępna ocena potencjału projektu) oraz dokapitalizowanie spółek spin-off B+R (nowy przedsiębiorca utworzony przez co najmniej jednego pracownika jednostki naukowej bądź studenta lub absolwenta uczelni, dla komercjalizacji badań naukowych lub prac rozwojowych) celem realizacji projektów w fazie Proof of Concept (właściwa weryfikacja pomysłu).

- W ramach BRIdge Alfa wsparcie otrzymało już ponad 500 spółek technologicznych. Reprezentują różne branże, a projekty są prowadzone w całej Polsce. Niektóre z nich oferują już swoje rozwiązania na rynku - dodaje Przemysław Kurczewski.

Czytaj również: Polska musi wejść do pierwszej ligi naukowej

Przykładem przeprowadzonego z sukcesem projektu jest działalność start-upu TakeTask. Stworzył on biznesowe narzędzie o tej samej nazwie do wykonywania różnego rodzaju zadań. System optymalizujący dystrybuuje je do rozproszonych odbiorców w oparciu o mechanizm predykcyjny bazujący na uczeniu maszynowym i modelach logistycznych. Dzięki temu TakeTask zwiększa wydajność i dokładność pracy, a także usprawnia komunikację.

Platforma pozwala tworzyć zadania, szkolenia i informacje, a następnie delegować je do odpowiednich osób w odpowiednim czasie i miejscu oraz otrzymywać informacje zwrotne. To rozwiązanie dla firm, gdzie pracownicy nie zawsze mają dostęp do komputerów, ale mogą wykorzystywać urządzenia mobilne, z branży takich jak handel detaliczny, usługi komunalne, przemysł czy merchandising i badania rynku.

Innym przykładem efektywnego zaangażowania funduszu BRIdge Alfa jest rozwój start-upu Seedia, który rozwinął produkt ulicznej ławki solarnej, pozwalającej na ładowanie telefonu komórkowego oraz pełniącej funkcję routera wifi i czujnika smogu.

Dofinansowanie posłużyło do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, uruchomienia produkcji oraz rozpoczęcia działań sprzedażowych i marketingowych, dzięki którym produkt firmy jest już dostępny także na rynkach zagranicznych.

Powyższe przykłady pochodzą z grona setek projektów wspartych w programie BRIdge Alfa. Nie ma on ograniczeń tematycznych, więc na finansowanie mają szansę zespoły projektowe i spółki technologiczne z różnych branż i dziedzin. To m.in. technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne; inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne; automatyzacja i robotyka procesów technologicznych oraz wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021