Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Rentowności obligacji wybranych państw

Autor: PAP/AT
Dodano: 17-11-2020 07:04

Przedstawiamy zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność          
    2020-11-17 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,02 0,02 0,02 0,01 0,14 1,40
Polska 5-letnie 0,43 0,42 0,38 0,49 0,70 1,82
Polska 10-letnie 1,20 1,20 1,25 1,28 1,31 2,10
Węgry 3-letnie 1,03 1,04 1,14 1,24 1,06 0,30
Węgry 5-letnie 1,49 1,48 1,51 1,70 1,52 0,94
Węgry 10-letnie 2,11 2,10 2,11 2,22 2,22 2,03
Czechy 2-letnie 0,02 0,02 0,03 0,06 0,11 1,49
Czechy 5-letnie 0,70 0,69 0,62 0,59 0,70 1,20
Czechy 10-letnie 1,19 1,17 1,12 1,04 0,99 1,49
Turcja 2-letnie 13,53 13,48 14,40 13,21 13,38 11,76
Turcja 5-letnie 12,26 12,35 13,23 13,30 11,56 12,03
Turcja 10-letnie 12,80 12,80 12,60 13,77 11,12 18,68
Irlandia 2-letnie -0,62 -0,62 -0,62 -0,63 -0,56 -0,44
Irlandia 5-letnie -0,57 -0,57 -0,56 -0,63 -0,44 -0,34
Irlandia 10-letnie -0,23 -0,23 -0,17 -0,27 -0,08 0,07
Włochy 2-letnie -0,38 -0,42 -0,36 -0,36 -0,09 0,06
Włochy 5-letnie 0,07 0,09 0,18 0,05 0,46 0,59
Włochy 10-letnie 0,65 0,67 0,76 0,65 0,99 1,23
Portugalia 2-letnie -0,62 -0,60 -0,60 -0,60 -0,44 -0,46
Portugalia 5-letnie -0,40 -0,38 -0,37 -0,36 -0,16 -0,11
Portugalia 10-letnie 0,08 0,09 0,15 0,11 0,37 0,37
Hiszpania 2-letnie -0,57 -0,57 -0,55 -0,56 -0,44 -0,37
Hiszpania 5-letnie -0,36 -0,34 -0,30 -0,40 -0,22 -0,09
Hiszpania 10-letnie 0,10 0,11 0,19 0,12 0,36 0,44
Niemcy 2-letnie -0,72 -0,73 -0,73 -0,78 -0,65 -0,63
Niemcy 5-letnie -0,73 -0,74 -0,72 -0,80 -0,63 -0,58
Niemcy 10-letnie -0,55 -0,55 -0,51 -0,62 -0,42 -0,33
Francja 2-letnie -0,66 -0,67 -0,66 -0,70 -0,59 -0,59
Francja 5-letnie -0,65 -0,64 -0,63 -0,69 -0,50 -0,38
Francja 10-letnie -0,31 -0,31 -0,25 -0,35 -0,13 -0,02
Wielka Brytania 2-letnie -0,03 -0,03 0,00 -0,06 -0,02 0,55
Wielka Brytania 5-letnie 0,02 0,02 0,03 -0,08 -0,02 0,51
Wielka Brytania 10-letnie 0,35 0,34 0,37 0,18 0,24 0,73
Japonia 2-letnie -0,14 -0,13 -0,12 -0,13 -0,11 -0,19
Japonia 5-letnie -0,11 -0,12 -0,09 -0,11 -0,08 -0,19
Japonia 10-letnie 0,03 0,02 0,05 0,02 0,05 -0,07
USA 2-letnie 0,18 0,18 0,18 0,14 0,15 1,61
USA 5-letnie 0,41 0,41 0,45 0,32 0,29 1,65
USA 10-letnie 0,91 0,91 0,96 0,75 0,69 1,83

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021