Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

ZA Puławy kupią węgiel z Bogdanki za 847 mln zł

Autor: Dariusz Ciepiela
Dodano: 18-11-2020 14:17

Kopalnia Bogdanka i Zakłady Azotowe Puławy podpisały umowę na dostawy węgla energetycznego w latach 2021-26. Wartość umowy w tym okresie wyniesie 847 mln zł netto.

Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka i Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy 18 listopada 2020 r. podpisały aneks do wieloletniej umowy na dostawy węgla energetycznego, podpisanej w 2009 r. 

W wyniku zawarcia aneksu ustalona została cena dostaw węgla w 2021 r. i wydłużony został okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2026 r.

W wyniku zawarcia aneksu, szacunkowa wartość umowy od momentu jej zawarcia do 31 grudnia 2026 roku wyniesie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) łącznie 1,99 mld zł netto. 

Planowana wartość umowy w latach 2021 – 2026 wyniesie 847 mln zł netto.

Zakłady Azotowe Puławy są częścią Grupy Azoty. Spółka prowadzi działalność w dwóch segmentach: produktów nawozowych oraz produktów nienawozowych (głównie chemikaliów).

Akcje ZA Puławy notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych od listopada 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,58 mld zł w 2019 r.

Kopalnia Bogdanka wchodzi w skład grupy kapitałowej Enea. Akcje spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj także: Po trzech kwartałach Bogdanka wciąż na plusie


Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021