Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

PKP Cargo z zyskiem netto w III kwartale, ale ze stratą liczoną od początku roku

Autor: AO
Dodano: 20-11-2020 10:35

W pierwszych trzech kwartałach roku 2020 Grupa PKP Cargo odnotowała przychody z działalności operacyjnej w kwocie 3 mld 125,5 mln zł, wobec 3 mld 671,6 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Strata netto wyniosła 176,3 mln zł wobec zysku 98,7 mln zł.

Przychody z działalności operacyjnej PKP Cargo w w trzecim kwartale to 1,01 mld zł wobec 1,19 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wyniósł 15,6 mln zł wobec 50,8 mln zł rok wcześniej.

- W okresie minionych trzech kwartałów roku znaczny wpływ na rynek kolejowych przewozów towarowych miała epidemia COVID-19. Jej negatywny wpływ na działalność Grupy PKP Cargo można było obserwować przez pryzmat wyhamowania produkcji przemysłowej, decyzji administracji państwowej dotyczących ograniczeń lub zawieszenia działalności niektórych sektorów gospodarki oraz ograniczeń w sferze społecznej związanej z utrudnionym przemieszczaniem się ludzi. Odczuwalnym rezultatem tych restrykcji był znaczny spadek zamówień na transport towarów i tym samym firmy przewozowe odnotowały znaczny spadek masy ładunków i wykonywanej pracy przewozowej - napisano w raporcie kwartalnym PKP Cargo.

WKRÓTCE WIĘCEJ NA TEN TEMAT

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021