Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sposób na tańsze ubezpieczenie

Autor: Artykuł TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych
Dodano: 03-12-2020 20:58

Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ta zasada sprawdza się nie tylko w medycynie, ale również w ubezpieczeniach. Przynosi wymierne oszczędności. Z sukcesem stosuje ją TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych dzięki minimalizowaniu ryzyka i tzw. proaktywnej likwidacji szkód. Należąca do Grupy PZU spółka, ubezpieczająca samorządy, szpitale i przedsiębiorstwa, jest pod tym względem rynkowym prekursorem.

Ubezpieczeniowa ochrona, którą zapewniamy, to nie tylko skuteczne działania, gdy już dojdzie do nieszczęścia. Rzecz w tym, by tym nieszczęściom zapobiec. Na tym polega nasza metoda. Jest naszym atutem i wyróżnikiem, a przy tym najlepszą ochroną dla kieszeni ubezpieczonych – mówi prezes TUW PZUW Rafał Kiliński. Wzięła się z samej idei ubezpieczeń wzajemnych.

Wspólny interes – niska cena

Ich zasadą jest nie zysk, ale współpraca. TUW PZUW nie ma klientów, jak komercyjni ubezpieczyciele, lecz udziałowców, którzy są jego członkami. Wypracowuje nie zysk, lecz nadwyżkę, która – w zależności od decyzji samych członków TUW – może być im zwracana. Wspólnym interesem jest jak najniższa cena polisy i jak najszersza ochrona. Jest też maksymalne ograniczanie ryzyka.

Dlatego zawarcie ubezpieczeniowej umowy poprzedza wnikliwy audyt. – Każdego traktujemy indywidualnie. Nasi fachowcy rozpoznają potrzeby każdego ubezpieczonego i jego specyfikę. Szacują szkodowość w różnych dziedzinach. Na tej podstawie proponują optymalne rozwiązanie. To nie tylko zakres ubezpieczenia i wysokość składki, ale również rozwiązania mające zapobiec szkodom – wyjaśnia prezes Kiliński.

Wsparcie na każdym etapie

Audyty są cykliczne. Towarzyszą im warsztaty i szkolenia. – W ramach ubezpieczenia prowadzimy je m.in. w placówkach medycznych. Wizytują je profesjonaliści-lekarze z ogromnym doświadczeniem wspierani przez doświadczonych menedżerów, prawników, specjalistów od komunikacji. Efektem jest diagnoza potencjalnych problemów i wydawane przez nas rekomendacje, jak uniknąć kłopotów albo im zaradzić – mówi Dyrektor ds. Medycznych TUW PZUW Piotr Daniluk.

TUW PZUW wspiera ubezpieczonych już na etapie planowania. – Jeśli jakiś samorząd buduje np. szkołę, to analizujemy projekt. Pod względem bezpieczeństwa pożarowego i innym. Mamy od tego najlepszych fachowców: to inżynierowie ryzyka i specjaliści z PZU Lab – mówi Dyrektor Biura Ubezpieczeń Korporacyjnych TUW PZUW Sebastian Wiatr.

Bez konieczności przetargu

Jak podkreśla dyrektor Wiatr, ważnym elementem działań towarzystwa są również projekty finansowane ze specjalnego funduszu prewencyjnego. – W ten sposób sfinansowaliśmy np. rozbudowę miejskiego monitoringu w Nasielsku i zabezpieczyliśmy kilkanaście rozpadających się łódzkich kamienic, by nikomu nie spadł tynk na głowę. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców, chronimy miasto przed ewentualnymi roszczeniami ze strony osób – dodaje.

Zaletą ubezpieczeń wzajemnych jest przy tym brak obowiązku organizowania przetargów na wybór ubezpieczyciela. – Procedury przetargowe sprzyjają automatyzmowi, bez uwzględnienia specyfiki ubezpieczeń i specyfiki ubezpieczonych. Nasza oferta jest szyta na miarę. Co więcej, jako jedyny TUW w Polsce możemy pochwalić się wysokim ratingiem międzynarodowej agencji S&P – na poziomie A-. To ważny argument np. dla samorządów, które muszą pokazać swoje zabezpieczenia, gdy ubiegają się o zewnętrzne dofinansowanie - podsumowuje prezes Rafał Kiliński.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021